Μνήμες κατεχόμενης γης. Εκτοπισμένοι Δήμοι και Κοινότητες

Έκδοση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, την Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων, την Επιτροπή Κατεχόμενων Κοινοτήτων και τον Δήμο Λεμεσού. Περιέχει συγκεντρωμένο ενημερωτικό και φωτογραφικό υλικό από όλους τους κατεχόμενους Δήμους και Κοινότητες της Κύπρου.