Προστασία και ασφάλεια του αγρότη. Νέο σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων στη γεωργία

Έντυπο που περιγράφει τους στόχους, τα χαρακτηριστικά και τις καινοτομίες του νέου συστήματος διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία.

Άδοντας και υμνώντας τα κυπριακά δασικά δέντρα

Ποιητική συλλογή με θέμα τα κυπριακά δασικά δέντρα.