Postcards from Cyprus

Postcards from Cyprus

Γαστρονομικός Χάρτης της Κύπρου

Γαστρονομικός χάρτης με τις περιοχές από όπου προέρχονται διάφορα γαστρονομιικά προϊόντα της Κύπρου. Στόχο έχει την προβολή της πλούσιας γαστρονομικής παράδοσης του νησιού αλλά και την προώθηση των κυπριακών παραδοσιακών προϊόντων και τροφίμων.