Κομποστοποίηση

Φυλλάδιο το οποίο απευθύνεται στο ευρύ κοινό με χρήσιμες πληροφορίες για την οικιακή κομποστοποίηση.

Πολιτική ΤΑΥ για αναπτύξεις που επηρεάζουν εγγεγραμμένα υδατορέματα

Έντυπο που περιγράφει την πολιτική του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων όσον αφορά επεμβάσεις σε υδατορέματα και παρόχθιες περιοχές.

Σώσε τη μέλισσα

Έντυπο για την προστασία της μέλισσας.

Γαστρονομία εν Κύπρω

Η έκδοση στόχο έχει την προβολή της πλούσιας γαστρονομικής παράδοσης της Κύπρου αλλά και την προώθηση των κυπριακών παραδοσιακών προϊόντων και τροφίμων.