Κατ' οίκον νοσηλεία

Για ένα ωραίο χαμόγελο

Περιοδοντικές παθήσεις. Ουλίτιδα-Περιοδοντίτιδα

Control of blood sugar - Diary 2018

Η συμβολή του πολίτη στη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα

Ολική λαρυγγεκτομή

Στοματική υγεία - Γενική υγεία. Σχέση αλληλένδετη και αλληλοεξαρτώμενη

Η στοματική υγεία και η γενική υγεία του ατόμου είναι αλληλοεξαρτώμενες. Το έντυπο παρέχει γενικές πληροφορίες για το πως η στοματική υγεία επηρεάζει τη γενική υγεία και πώς τα γενικά νοσήματα επηρεάζουν τη στοματική υγεία.

Ας γνωρίσουμε τα δόντια μας

Έντυπο σε απλή γλώσσα που απευθύνεται σε παιδιά για την υγεία και τη φροντίδα των δοντιών τους Έντυπο σε απλή γλώσσα που απευθύνεται σε παιδιά για την υγεία και τη φροντίδα των δοντιών τους

Τι χρειάζεται να γνωρίζετε για τον καρκίνο του λάρυγγα

Πληροφορίες για πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία του καρκίνου του λάρυγγα