Η Κύπρος μας #36

Η Κύπρος μας, κοντά στους απόδημους. Διμηνιαίο ηλεκτρονικό newsletter για την ενημέρωση των απόδημων Κυπρίων.

The Cyprus Question

A brief introduction on the Cyprus Question.

Σταμάτα τη βία στα ζώα

Τρίπτυχο ενημερώτικο φυλλάδιο με σκοπό την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας στα ζώα, όπως και τρόπους επικοινωνίας με την Αστυνομία για τα Ζώα.

Οδηγός για επιχειρήσεις

Οδηγός που απευθύνεται σε επιχειρήσεις με σκοπό να ενημερωθούν για τις σωστές πρακτικές εφαρμογής του Περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμου (2021).

Ας γνωρίσουμε τα δόντια μας

Έντυπο σε απλή γλώσσα που απευθύνεται σε παιδιά για την υγεία και τη φροντίδα των δοντιών τους.

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες - ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ, Β' Έκδοση

Οδηγός με κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες της διαδικασίας της αποστείρωσης για Επαγγελματίες Υγείας.

Ακρυλαμίδιο στα τρόφιμα, τρόποι μείωσης σχηματισμού του

Από το Εργαστήριο Μικροβιολογικού Ελέγχου Τροφίμων, χρήσιμες πληροφορίες, οδηγίες και συμβουλές για εκμηδενισμό των παραγόντων που προκαλούν τροφιμογενείς λοιμώξεις.

Εγώ και τα δοντάκια μου

Έντυπο σε απλή γλώσσα που απευθύνεται σε παιδιά για την υγεία και τη φροντίδα των δοντιών τους.

Staying Safe Online!

Information booklet with advice on internet safety.

Neighborhood Police Officer-A Good Friend to Have

Informative booklet for children with the purpose of informing them about the Neighborhood Police Officer