Αγρότης, τεύχος 489

AΓΡΟΤΗΣ 2023 / TEΥΧΟΣ 489 55 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ αιτήσεις, αξιολογούσαν και ενέκριναν έργα τα οποία χρηματοδοτούνταν από το ΠΑΑ. Για την προγραμματική περίοδο 2023-2027, έχει γίνει εκ νέου Προκήρυξη4 για την έγκριση των ΟΤΔ οι οποίες θα αποτελέσουν τους φορείς υλοποίησης του LEADER. Η διαδικασία αξιολόγησης των Στρατηγικών που υποβλήθηκαν και κατ’ επέκταση έγκρισης των ΟΤΔ αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023. Διάγραμμα 1: Αριθμός εγκεκριμένων Έργων LEADER ανά ΟΤΔ της προγραμματικής περιόδου 2014 - 2020. Την προγραμματική περίοδο 2014-2020, μέσω των ΟΤΔ έχουν χρηματοδοτηθεί ποικίλες δράσεις με στόχο την τοπική ανάπτυξη. Σε αυτές περιλαμβάνονταν δημόσια έργα μικρής κλίμακας, όπως για παράδειγμα ο εξωραϊσμός δημόσιων χώρων, η δημιουργία πολυκέντρων νεότητας, ο εκσυγχρονισμός κέντρων ηλικιωμένων κ.λπ. (Εικόνες 2-6). Επίσης, χρηματοδοτήθηκαν ιδιωτικά έργα για προώθηση του αγροτουρισμού, που αφορούσαν, κυρίως, τον εκσυγχρονισμό ή και τη δημιουργία αγροτουριστικών καταλυμάτων, χώρων εστίασης και θεματικών πάρκων (Εικόνες 7 και 8). Επιπρόσθετα, διοργανώθηκαν εκπαιδεύσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις συνεργασίας (Εικόνες 9-14). Επιγραμματικά αναφέρεται πως, μέσω του LEADER, δόθηκαν εγκρίσεις σε 44 ιδιωτικά και 23 δημόσια έργα με εγκεκριμένο ποσό χορηγίας γύρω στα 9 εκατομμύρια ευρώ. Με βάση τα στοιχεία του Τμήματος Γεωργίας, υπολογίζεται ότι έχουν δημιουργηθεί 29 νέες θέσεις εργασίας, από τα 20 ιδιωτικά έργα τα οποία είχαν ολοκληρωθεί μέχρι την 1/6/2023. Επιπροσθέτως, έχουν εγκριθεί 17 έργα συνεργασίας με συνολικό προϋπολογισμό γύρω στις 700.000 ευρώ. (Διάγραμμα 15). Ως εκ τούτου, το LEADER στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 έχει χρηματοδοτήσει διαφόρων τύπων δράσεις, οι οποίες αναδείχτηκαν μέσω των Στρατηγικών των ΟΤΔ ως σημαντικές για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης των ΟΤΔ. Εικόνες 4-6: Αποκατάσταση και συντήρηση Στέγης Ευγηρίας “Ελεούσα” στον Αγρό, ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κοινοτήτων Περιοχής Τροόδους ΛΤΔ». 4 Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης και κατ’ επέκταση των ΟΤΔ που θα χρηματοδοτηθούν την περίοδο 2023-2027, έγινε στις 9 Δεκεμβρίου 2023 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ήταν στις 5 Μαΐου 2023. 5 Τα έργα συνεργασίας του Καθεστώτος 19.3 αφορούν Έργα Συνεργασίας μεταξύ των ΟΤΔ, τόσο της Κύπρου όσο και της ΕΕ. Τα έργα συνεργασία της Δράσης 19.2.4 αφορούν έργα συνεργασίας μεταξύ των τοπικών φορέων, οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή παρέμβασης των ΟΤΔ.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU4MTg0