Αγρότης, τεύχος 489

AΓΡΟΤΗΣ 2023 / TEΥΧΟΣ 489 54 Εικόνες 2 και 3: Εξωραϊσμός περιβάλλοντα χώρου Εκκλησίας Παναγίας Ασταθκιών-Άγιος Θεόδωρος (πριν και μετά), ΟΤΔ Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου ΛΤΔ. Στην Κύπρο το LEADER στις προγραμματικές περίοδούς 2007-2013 και 2014-2020 υλοποιήθηκε μέσω τεσσάρων Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), οι οποίες εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, μετά από σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα, οι ΟΤΔ που εγκρίθηκαν ήταν η «Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου ΛΤΔ», η «Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ», η «Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ» και η «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κοινοτήτων Περιοχής Τροόδους ΛΤΔ». Την προγραμματική περίοδο 20072013 συνολικά δαπανήθηκαν για το LEADER περίπου 7,6 εκατομμύρια ευρώ. Την προγραμματική περίοδο 2014-2020 κατανεμήθηκαν στο LEADER 12,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μέχρι την 1/6/2023, οι πληρωμές ανήλθαν στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Οι ΟΤΔ κλήθηκαν και στις δύο προγραμματικές περιόδους να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό οι ΟΤΔ ετοίμαζαν Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, παραλάμβαναν ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ελένη Μυτιληναίου Λειτουργός Γεωργίας Α’ Τμήμα Γεωργίας Τα οφέλη από την εφαρμογή της προσέγγισης LEADER στην Κύπρο την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Το LEADER είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρηματοδοτεί δράσεις στις αγροτικές περιοχές, με κύριο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου. Οι ωφέλειες του προγράμματος LEADER προκύπτουν κυρίως από τον τρόπο εφαρμογής του, ο οποίος διαφέρει από αυτόν άλλων Μέτρων στο πλαίσιο της Αγροτικής Ανάπτυξης. Στην Κύπρο το LEADER υλοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και τα οφέλη από την εφαρμογή του έχουν ήδη αρχίσει να διαφαίνονται στις αγροτικές περιοχές. Εικόνα 1: Τα επτά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του LEADER Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το LEADER εφαρμόζεται από το 1991, αποτελώντας ένα από τα Μέτρα των προγραμματικών εγγράφων Αγροτικής Ανάπτυξης για τη χρηματοδότηση δράσεων σε αγροτικές περιοχές. Το LEADER διακρίνεται από επτά χαρακτηριστικά γνωρίσματα1 που αφορούν τον πολυτομεακό σχεδιασμό στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, οι οποίες γίνονται μέσω της «εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγισης» με φορέα υλοποίησης τις Ομάδες Τοπικής Δράσης. Μέσω του LEADER προωθείται η καινοτομία, η συνεργασία και η δικτύωση. Συνεπώς, με το LEADER οι τοπικοί φορείς καλούνται να συνενώσουν τις δυνάμεις τους, να σχηματίσουν τις Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ). Οι ΟΤΔ, ως συντονιστικοί φορείς, σχεδιάζουν, μέσω διαβουλεύσεων με τον τοπικό πληθυσμό, Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους τομείς μιας περιοχής, προωθώντας τη συνεργασία, την καινοτομία και τη δικτύωση στην περιοχή τους (Εικόνα 1). Με βάση τον Κανονισμό για την Κοινή Γεωργική Πολιτική2, και για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, τουλάχιστον ένα ποσοστό της τάξης 5% της συνολικής συνεισφοράς του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο Στρατηγικό Σχέδιο3 πρέπει να κατανέμεται στο LEADER. Το LEADER δηλαδή αποτελεί μία από τις υποχρεωτικές παρεμβάσεις της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και η επιτυχημένη πορεία του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα επτά χαρακτηριστικά του. 1 Άρθρο 32, παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. 2 Άρθρο 92, παράγραφος 1, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/2115. 3 Το υπό αναφορά ποσοστό ίσχυε και στις προγραμματικές περιόδους 2007-2013 και 2014-2020, όπου στο LEADER κατανεμήθηκε ένα ποσοστό της τάξης του 5% των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Κύπρου.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU4MTg0