Αγρότης, τεύχος 483

A Γ Ρ Ο Τ Η Σ 2 0 2 1 / T E Υ Χ Ο Σ 4 8 3 65 ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΝΕΑ Πέραν αυτών, το Τμήμα Γεωργίας, θέλοντας να προστατεύσει την υφιστάμενη μελισσοχλωρίδα, και ιδιαιτέρως τη χαρουπιά και την αγριοχαρουπιά, δέντρα τα οποία αποτελούν έναν από τους πλέον σημαντικούς προσφοροδότες τροφών για τις μέλισσες κατά το ξεχειμώνιασμα, πραγματοποιεί οργανωμένες και εθελοντικές εκστρατείες για αντιμετώπιση της ποντίκας, του κυριότερου εχθρού της χαρουπιάς. Προς τον σκοπό αυτό προβαίνει στην τοποθέτηση τρωκτικοκτόνου δολώματος σε ελεγχόμενους σταθμούς δoλώσεως σε χαρουπόδεντρα. Επιπλέον, τέθηκε σε εφαρμογή η βιολογική καταπολέμηση της ποντίκας με χρήση θηρευτή (ανθρωποπούλι). Προκλήσεις και προοπτικές Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν καλύπτονται οι εγχώριες ανάγκες από το παραγόμενο κυπριακό μέλι, φαίνεται να υπάρχουν προοπτικές για ανάπτυξη της μελισσοκομίας, εφόσον ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Στο πλαίσιο ανάλυσης του κλάδου της μελισσοκομίας εκτιμώνται: Ως δυνατά σημεία για την περαιτέρω βιώσιμη ανάπτυξη της μελισσοκομίας: • η διατήρηση της υψηλής ποιότητας προϊόντων, • η συνεχής τεχνική στήριξη της Πολιτείας, • η υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία των μελισσοκόμων και η δημιουργία σωστών υποδομών, και • η αυξανόμενη τάση των καταναλωτών για υγιεινή διατροφή και οι μεγάλες προοπτικές στην αγορά. Ως αδυναμίες για την περαιτέρω βιώσιμη ανάπτυξη της μελισσοκομίας: • η περιορισμένη χλωρίδα, • η διακίνηση εισαγόμενων προϊόντων με την επωνυμία «κυπριακό προϊόν», • η απουσία εφαρμοσμένης έρευνας στη μελισσοκομία, • η έλλειψη προστασίας της ντόπιας φυλής μελισσών, • οι περιορισμένες ενέργειες προώθησης του μελιού στην τοπική αλλά και διεθνή αγορά, • η περιορισμένη παραγωγή λοιπών προϊόντων κυψέλης εκτός μελιού, και • το μεγάλο ποσοστό ερασιτεχνικής ενασχόλησης με τη μελισσοκομία. Ως ευκαιρίες που δυνατόν να τύχουν εκμετάλλευσης: • η αύξηση της κατανάλωσης του μελιού μέσα από την προβολή ενός προτύπου υγιεινής διατροφής, • οι δράσεις για την αύξηση των εξαγωγών και εύρεση νέων αγορών, • η συστηματική παραγωγή και άλλων προϊόντων κυψέλης, • η προώθηση πιστοποίησης ποιοτικού κυπριακού μελιού, • η ενίσχυση της μελισσοκομικής χλωρίδας, και • η προώθηση οργάνωσης ομάδων παραγωγών. Ως απειλές που πρέπει να απαλειφθούν: • οι συνέπειες της ανομβρίας, • η απουσία νοοτροπίας συνεργασίας, • οι εισαγωγές προϊόντων κυψέλης και ξένων φυλών μελισσών, • η επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος, • οι δηλητηριάσεις μελισσών από ψεκασμούς, και • οι κλοπές/βανδαλισμοί μελισσιών.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMzM1NQ==