Αγρότης, τεύχος 483

A Γ Ρ Ο Τ Η Σ 2 0 2 1 / T E Υ Χ Ο Σ 4 8 3 64 ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΝΕΑ Πρόσθετα αναφέρεται ότι ένας ιδιαίτερα σημαντικός περιοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη της μελισσοκομίας στην Κύπρο είναι και η ανεπάρκεια μελισσοκομικής χλωρίδας ώστε να τραφούν ικανοποιητικά μεγαλύτεροι πληθυσμοί μελισσών. Μέτρα στήριξης και πολιτικές που εφαρμόζονται για τη μελισσοκομία Το Τμήμα Γεωργίας κατήρτισε και εφαρμόζει διάφορα σχέδια στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ). Βασικό εργαλείο για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των μελισσοκομικών προϊόντων αποτελεί το Μελισσοκομικό Πρόγραμμα το οποίο είναι συγχρηματοδοτούμενο κατά 50% από την ΕΕ και 50% από εθνικούς πόρους. Ο ετήσιος προϋπολογισμός μέχρι το 2020 ανερχόταν σε €200.000 ενώ για τα έτη 2021 και 2022 ενδέχεται να ανέλθει σε €339.000. Πέραν του πιο πάνω προγράμματος οι μελισσοκόμοι δύνανται να μετέχουν και να υποβάλλουν αιτήσεις στα διάφορα Μέτρα του ΠΑΑ, όπως τα Καθεστώτα: • 4.1: Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων • 6.1: Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών • 9.1: Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών • 11.1: Ενίσχυση για τη μεταπήδηση σε πρακτικές και μεθόδους βιολογικής γεωργίας • 1.3: Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση. Οι οργανωμένοι φορείς, ως μέλη του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση και πραγματοποίηση διαφόρων δράσεων. Επιπρόσθετα, δύνανται να λαμβάνουν μέρος στο σχέδιο για παροχή ενίσχυσης για το πετρέλαιο κίνησης για την άσκηση της νομαδικής μελισσοκομίας. Αρκετά από τα διαχρονικά προβλήματα που απασχολούσαν τον μελισσοκομικό τομέα, όπως το θέμα της αναγραφής της χώρας τρύγου στη σήμανση του μελιού και το πρόβλημα με τα μελισσοφάγα πουλιά, έχουν επιλυθεί ή δρομολογήθηκε η επίλυσή τους. Πιο συγκεκριμένα, για το πρόβλημα με τα μελισσοφάγα πουλιά παρέχεται ενίσχυση μέσα από το αγροπεριβαλλοντικό Καθεστώς 10.1.10 του ΠΑΑ για τη διατήρηση του αριθμού των μελισσιών και την αρμονική συνύπαρξη με τα εντομοφάγα πτηνά (μελισσοφάγους). Επίσης, το φαινόμενο θανατώσεων μελισσών και άλλων επικονιαστών από φυτοπροστατευτικά προϊόντα έχει μειωθεί σε σημαντικό βαθμό τα τελευταία χρόνια και αυτό οφείλεται στη συνεχή προσπάθεια από πλευράς των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων για ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, συνεργασία και επιμόρφωση των διαφόρων παραγωγικών ομάδων. Το Τμήμα Γεωργίας εφαρμόζει τη νομοθεσία και τις πρόνοιες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης (Ε.Σ.Δ.) για την Ορθολογική Χρήση των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων ενώ ταυτόχρονα κατήρτισε και εφαρμόζει το «Στοχευμένο Σχέδιο Δράσης για αποφυγή θανατώσεων μελισσών και άλλων επικονιαστών από τη χρήση ΦΠ». Ολοκληρώθηκε η ταυτοποίηση για τις αμιγείς κατηγορίες «θυμαριού» και «εσπεριδοειδών» κυπριακού μελιού και αποστάλθηκε ο τεχνικός κανόνας στις Υγειονομικές Υπηρεσίες που είναι η αρμόδια Αρχή. Επιπρόσθετα, το μέλι έχει συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο για την απονομή σήματος κυπριακού προϊόντος σε γεωργικά προϊόντα και μεταποιημένα προϊόντα για χρήση ως τρόφιμα, του 2019, το οποίο βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνική επεξεργασία.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMzM1NQ==