Αγρότης, τεύχος 483

A Γ Ρ Ο Τ Η Σ 2 0 2 1 / T E Υ Χ Ο Σ 4 8 3 62 ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Συνοψίζοντας, αναφέρεται πως το LEADER αναμένεται να ενισχύσει τη συλλογικότητα της τοπικής κοινωνίας στις αγροτικές περιοχές και να αναπτύξει περαιτέρω το αίσθημα συμμετοχής και ευθύνης του τοπικού πληθυσμού στον σχεδιασμότουμελλοντικούγίγνεσθαι.Επιπλέον,θασυνεχίσει να ενθαρρύνει τους τοπικούς φορείς να αναπτύσσουν μακροπρόθεσμες ολοκληρωμένες στρατηγικές για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αλλά και θα τονώσει την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την ικανότητα ανάπτυξης ανεκμετάλλευτων δυνατοτήτων που υπάρχουν στην ύπαιθρο. Προς τον σκοπό αυτό, οι τοπικοί φορείς καλούνται να αξιοποιήσουν την τριαντάχρονη εμπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρμογή της μεθοδολογίας LEADER, δράττοντας τις ευκαιρίες που δίνονται για ανάπτυξη προς όφελος του τοπικού πληθυσμού. Ομάδα Τοπικής Δράσης Προϋπολογισμός Ημερ. προκήρυξης (Δημόσια προκήρυξης δαπάνη σε ευρώ) Προκήρυξη της Δράσης 19.2.1: Δράσεις εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για μη γεωργικά θέματα Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου ΛΤΔ 90.280 8/4/2020 Αναπτυξιακή Εταιρεία Κοινοτήτων Περιοχής Τροόδους ΛΤΔ 40.000 24/2/2020 Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ 32.000 18/3/2020 Α΄ Προκήρυξη της Δράσης 19.2.2: Δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου ΛΤΔ 940.000 5/3/2018 Αναπτυξιακή Εταιρεία Κοινοτήτων Περιοχής Τροόδους ΛΤΔ 800.000 30/4/2018 Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ 1.193.500 7/5/2018 Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου «Αφροδίτη» ΛΤΔ 1.060.000 22/6/2018 Β΄ Προκήρυξη της Δράσης 19.2.2: Δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου ΛΤΔ 400.000 1/2/2021 Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ 594.000 13/7/2030 Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου «Αφροδίτη» ΛΤΔ 350.000 10/5/2021 Προκήρυξη της Δράσης 19.2.3.2: Δράσεις δημόσιων υποδομών μικρής κλίμακας Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου ΛΤΔ 890.000 10/7/2019 Αναπτυξιακή Εταιρεία Κοινοτήτων Περιοχής Τροόδους ΛΤΔ 800.000 6/9/2019 Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ 800.000 24/5/2019 Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου «Αφροδίτη» ΛΤΔ 685.000 1/7/2019 Προκήρυξη της Δράσης 19.2.4: Δράσεις Συνεργασίας Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ 133.000 7/5/2021 Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου «Αφροδίτη» ΛΤΔ 50.000 10/5/2021 Συνολικό ποσό προκηρύξεων 8.857.780 Πίνακας 1: Προκηρύξεις των ΟΤΔ στο πλαίσιο υλοποίησης της Στρατηγικής τους - Μέτρο 19-LEADER, μέχρι 1/6/2021 Δράσεις στο πλαίσιο του Έργου Διακρατικής Συνεργασίας «Rural Flavours»

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMzM1NQ==