Αγρότης, τεύχος 483

A Γ Ρ Ο Τ Η Σ 2 0 2 1 / T E Υ Χ Ο Σ 4 8 3 6 Μετά από τρία έτη εντατικών διαβουλεύσεων και διαπραγματεύσεων, το Συμβούλιο της ΕΕ, το ΕυρωκοινοβούλιοκαιηΕυρωπαϊκήΕπιτροπήπροχώρησαν σε πολιτική συμφωνία επί του πακέτου Κανονισμών της νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ). Η συμφωνία επί της ιστορικότερης ίσως Κοινής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο, στις 28 και 29 Ιουλίου 2021. Μετά από επίπονες και εντατικές διαπραγματεύσεις, παρασκηνιακές διαβουλεύσεις και προτάσεις από το Ευρωκοινοβούλιο, την Πορτογαλική Προεδρία και εισηγήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωκοινοβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για το κείμενο των Κανονισμών που απαρτίζουν τη νέα ΚΓΠ. Η νέα ΚΓΠ υποστηρίζει τη μετάβαση σε μια πιο πράσινη και φιλική προς το κλίμα γεωργία, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα των γεωργών. Από τον Ιανουάριο του 2023 και για περίοδο πέντε χρόνων η νέα ΚΓΠ, μεταξύ άλλων, θα διασφαλίζει τη δικαιότερη κατανομή στήριξης, ιδίως προς τις μικρές και μεσαίες οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, που είναι και η πλειονότητα των καλλιεργητών στην Κύπρο, και θα προσφέρει νέα καθεστώτα για νέους γεωργούς. Ο προϋπολογισμός της νέας ΚΓΠ και η Κύπρος Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Μάιο του 2020, αναγνωρίζοντας τα νέα προβλήματα και τις νέες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η ΕΕ τα επόμενα έτη, όπως είναι η πανδημία της COVID-19 και οι συνέπειές της σε όλους τους τομείς της οικονομίας, η Πράσινη Συμφωνία, αλλά και ο κρίσιμος ρόλος της γεωργίας στη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας του πληθυσμού, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων, προχώρησε στην αύξηση του προϋπολογισμού για τη γεωργία, από €365 δις σε περίπου €390 δις, προϋπολογισμός ο οποίος αγγίζει τα επίπεδα της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Η διατήρηση του προϋπολογισμού της ΚΓΠ τουλάχιστον στα επίπεδα της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου αποτελούσε πάγια θέση της Κύπρου. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό της ΚΓΠ για την περίοδο 2021-2027, η Κύπρος αναμένεται να λάβει από αμιγώς ευρωπαϊκούς πόρους για τις Άμεσες Ενισχύσεις περί τα €333,53 εκατομμύρια για την επταετία 2021-2027 (ποσό €47,6 εκατομμυρίων ανά έτος). Για την αγροτική ανάπτυξη, με βάση τα ίδια δεδομένα, η συνδρομή της ΕΕ ανέρχεται στα €183,3 εκατομμύρια για την περίοδο 2021-2027. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τη μεταβατική περίοδο 2021-2022, θα κατανεμηθούν συνολικά στον αγροτικό κόσμο μέσω της ΚΓΠ €202 εκατομμύρια, ενώ για την περίοδο 2023-2027 το συνολικό ποσό που θα κατανεμηθεί στην Κύπρο ανέρχεται σε €380 εκατομμύρια, στο οποίο θα προστεθεί η εθνική συνεισφορά ύψους €86 εκατομμυρίων. Το ΥΓΑΑΠ, στη βάση της συμφωνίας για την ΚΓΠ, θα προχωρήσει άμεσα στην ολοκλήρωση της ετοιμασίας του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου και των προγραμμάτων στήριξης των αγροτών, αφού ολοκληρωθεί πρώτα η ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική «Ανάγκη στήριξης της μετάβασης σε μια πιο πράσινη και φιλική προς το κλίμα γεωργία» Άρθρο του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMzM1NQ==