Αγρότης, τεύχος 483

34 A Γ Ρ Ο Τ Η Σ 2 0 2 1 / T E Υ Χ Ο Σ 4 8 3 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ζώα που καταναλώνουν αυτές τις ζωοτροφές. Ιδιαίτερα στην περίπτωση της αφλατοξίνης Β1, η αρμόδια Αρχή καθόρισε όρια δραστηριοποίησης, τα οποία έστω και αν είναι εντός των μέγιστων επιτρεπτών, εάν ξεπεραστούν λαμβάνονται μέτρα για προστασία των παραγόμενων προϊόντων με την άμεση ενημέρωση των επηρεαζόμενων. Πέραν όμως της αφλατοξίνης Β1 και της σαλμονέλας, υπάρχει μεγάλος αριθμός άλλων ανεπιθύμητων ουσιών οι οποίες επηρεάζουν τόσο την υγεία όσο και την παραγωγική ικανότητα των ζώων. Αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στην οικονομία της διατροφής των ζώων, αφού ο ρυθμός μετατρεψιμότητας αυξάνεται με συνεπακόλουθη αύξηση του κόστους παραγωγής. Εξάλλου τα διατροφικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν μπορεί να προκαλέσουν παράπλευρα προβλήματα υγείας όπως μαστίτιδες ή χωλότητες, με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους περίθαλψης των ζώων. Άλλες παράμετροι που ελέγχονται Πέραν των ελέγχων που πραγματοποιούνται για την παρουσία ανεπιθύμητων ουσιών, η αρμόδια Αρχή λαμβάνει δείγματα για έλεγχο σήμανσης. Ο σκοπός των ελέγχων αυτών είναι κυρίως ο εντοπισμός δόλιων πρακτικών αλλά και η εξάλειψη της πιθανότητας παραπλάνησης του αγοραστή. Στην περίπτωση αυτή ελέγχονται τα ποσοστά των αναλυτικών συστατικών όπως η πρωτεΐνη, το λίπος, η τέφρα, τα επίπεδα φωσφόρου και ασβεστίου, αλλά και τα επίπεδα βιταμινών και ιχνοστοιχείων σε σύνθετες ζωοτροφές. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, δηλαδή τόσο σε πρώτες ύλες ζωοτροφών όσο και σε σύνθετες ζωοτροφές. Μέτρα σε περίπτωση εντοπισμού μη συμμόρφωσης Σε περίπτωση εντοπισμού παράβασης, η σοβαρότητα αξιολογείται ανάλογα με τον αντίκτυπο που μπορεί να προκύψει. Ο εντοπισμός ανεπιθύμητων ουσιών χαρακτηρίζεται ως σημαντική παράβαση. Ο εντοπισμός λανθασμένων στοιχείων στη σήμανση, ανάλογα και με τη διασπορά του υλικού στην αγορά, μπορεί να κριθεί ως μεσαίας ή χαμηλής σοβαρότητας αφού η υγεία των ζώων ή των ανθρώπων δεν τίθεται σε άμεσο κίνδυνο. Στην περίπτωση που εντοπιστεί φορτίο με ανεπιθύμητες ουσίες πέραν των επιτρεπτών ορίων τότε αυτό καταστρέφεται στην παρουσία της αρμόδιας Αρχής, επιστρέφεται στη χώρα προέλευσης ή επανεξάγεται σε χώρα εκτός ΕΕ. Στην περίπτωση όπου η σήμανση είναι λανθασμένη, τότε ζητείται άμεση διόρθωσή της. Και στις δύο περιπτώσεις τα υλικά τίθενται σε επίσημη δέσμευση. Γράφημα 3: Παραβάσεις που έχουν εντοπιστεί κατά τους ελέγχους τις τριετίας 2018 - 2020 0 2 4 6 8 10 12 14 2018 2019 2020 Εντοπισμός Παραβάσεων κατά την τριετία 2018-2020 Σήμανση Ανεπιθύμητες Ουσίες Οι ανεπιθύμητες ουσίες ήταν εντός επιτρεπτών ορίων, αλλά σε επίπεδα που απαιτούνται ενέργειες από την αρμόδια Αρχή

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMzM1NQ==