Αγρότης, τεύχος 483

33 A Γ Ρ Ο Τ Η Σ 2 0 2 1 / T E Υ Χ Ο Σ 4 8 3 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ Ονομασία Ανεπιθύμητη ουσία/ Οργανισμοί / Κατανομή εντός ή κατηγορία υλικού Μικροοργανισμοί της ζωοτροφής Σιτηρά και υποπροϊόντα τους Αφλατοξίνη Β1 Ανομοιόμορφη κατανομή Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί Ανομοιόμορφη κατανομή Φυτοφάρμακα Ομοιόμορφη κατανομή Ανόργανες ύλες Βαρέα μέταλλα (As, Cd, Pb) Ομοιόμορφη κατανομή Διοξίνες Ομοιόμορφη κατανομή Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί Ανομοιόμορφη κατανομή Ελαιούχοι σπόροι Σαλμονέλα Ανομοιόμορφη κατανομή Γκοσυπόλη (φυτική τοξίνη) Ομοιόμορφη κατανομή Ζωικές πρωτεΐνες Σαλμονέλα Ανομοιόμορφη κατανομή Διοξίνες Ομοιόμορφη κατανομή Λίπος και έλαια Διοξίνες Ομοιόμορφη κατανομή Πίνακας 1: Ενδεχόμενοι κίνδυνοι ανά κατηγορία ζωοτροφής και η κατανομή τους εντός αυτής. Γράφημα 2: Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν για συγκεκριμένες παραμέτρους κατά την τριετία 2018 - 2020 0 50 100 150 200 250 2018 2019 2020 Αριθμός δειγμάτων που αναλύθηκαν για συγκεκριμένες παραμέτρους (κάποια δείγματα ελέγχθηκαν για περισσότερες από μία παραμέτρους) Αφλατοξίνη Β1 Σαλμονέλα Άλλες Μυκοτοξίνες Βαρέα Μέταλλα Διοξίνες ΓΤΟ Υπολείμματα Φυτοφαρμάκων Η αρμόδια Αρχή, βάσει της εκτίμησης κινδύνου για την επιλογή των υλικών για δειγματοληψία, πραγματοποιεί έλεγχο για ανεπιθύμητες ουσίες, οργανισμούς ή μικροοργανισμούς σε διάφορα υλικά, ανάλογα με την πιθανότητα που ενέχεται για εμφάνιση του εκάστοτε κινδύνου σε κάθε υλικό ξεχωριστά. Πέραν των προγραμματισμένων βάσει του ετήσιου προγράμματος ελέγχων, η αρμόδια Αρχή έχει το δικαίωμα, εάν το κρίνει αναγκαίο ή μετά από σχετική πληροφόρηση, να λάβει δείγματα για διερεύνηση προβλημάτων που προέκυψαν σε ζώα. Αντίστοιχη πληροφόρηση μπορεί να προκύψει και από τα αρμόδια όργανα της ΕΕ, τα οποία ενημερώνουν τα κράτη μέλη για επικίνδυνες ουσίες στις ζωοτροφές ή για εφαρμογή αυξημένων ελέγχων σε ζωοτροφές στις περιπτώσεις όπου εντοπιστούν συνεχόμενες παραβάσεις. Ο αριθμός των δειγμάτων που ελέγχθηκαν σε βασικές παραμέτρους για την τριετία 2017-2020 φαίνεται στο Γράφημα 2. Όπως διαφαίνεται από τους σχετικούς πίνακες, οι κύριες παράμετροι οι οποίες ελέγχονται είναι η αφλατοξίνη Β1 και η σαλμονέλα. Οι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν τη λήψη μεγάλου αριθμού δειγμάτων ελέγχου για τις συγκεκριμένες παραμέτρους είναι α) το ενδεχόμενο αυτές οι δύο παράμετροι να επηρεάσουν άμεσα την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων μολύνοντας τα με αφλατοξίνη και σαλμονέλα αντίστοιχα, β) ο αντίκτυπος που μπορεί να έχουν στη δημόσια υγεία, αλλά και γ) το ποσοστό σιτηρών και των υποπροϊόντων τους και ελαιούχων σπόρων που χρησιμοποιείται στα ημερήσια σιτηρέσια των ζώων. Η αφλατοξίνη Μ1, στην οποία μεταβολίζεται η αφλατοξίνη Β1, θεωρείται ιδιαίτερα καρκινογόνος για τον άνθρωπο σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA). Αντίστοιχα, η EFSA, αναφέρει ότι μεγάλο ποσοστό σαλμονελώσεων στον άνθρωπο μπορεί να έχουν ως αρχική πηγή τις ζωοτροφές και τα προϊόντα που παράγονται από τα

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMzM1NQ==