Αγρότης, τεύχος 483

28 A Γ Ρ Ο Τ Η Σ 2 0 2 1 / T E Υ Χ Ο Σ 4 8 3 ΓΕΩΡΓIΑ 4. Δακτυλιωτή Σήψη Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus Δακτυλιωτή Σήψη Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Πηγή: EPPO Global Database) 1. Δορυφόρος της πατάτας Leptinotarsa decemlineata Δορυφόρος της πατάτας Leptinotarsa decemlineata 2. Epitrix spp. Epitrix spp. Ο πιστοποιημένος πατατόσπορος για να διακινηθεί εντός της ΕΕ πρέπει να είναι απαλλαγμένος από επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας που επιβάλλονται από τη νομοθεσία της φυτοϋγείας. Οι επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας περιλαμβάνουν τους ακόλουθους: Η ποιότητα και η φυτοϋγειονομική κατάσταση του πατατόσπορου καθώς και οι χειρισμοί που πρέπει να γίνουν πριν τη φύτευσή του στο χωράφι αποτελούν πολύ σημαντικούς παράγοντες για την επιτυχία και την απόδοση της πατατοκαλλιέργειας. Οι παραγωγοί στην Κύπρο χρησιμοποιούν ως πατατόσπορο τον πιστοποιημένο πατατόσπορο που διακινείται προς την Κύπρο από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ για τις ανοιξιάτικες φυτείες, τον ντόπιο πιστοποιημένο πατατόσπορο για τις χειμερινές φυτείες, καθώς και πατατόσπορο του παραγωγού (μη πιστοποιημένος πατατόσπορος - farm saved seed) που αποτελείται από πατάτες μικρού μεγέθους που κρατούν οι ίδιοι, από τις φυτείες βρώσιμων ανοιξιάτικων φυτειών κυρίως, για φύτευση χειμερινών φυτειών. Προμήθεια και χειρισμός πατατόσπορου για παραγωγή βρώσιμων πατατών Ευθύμιος Οδυσσέως Λειτουργός Γεωργίας Α΄ Τμήμα Γεωργίας 3. Καρκίνωση Synchytrium endobioticum Καρκίνωση Synchytrium endobioticum (Πηγή: EPPO Global Database) που δεν αποτελούν ξενιστές του ιού (καλαμπόκι, σιτηρά κ.λπ.) περιμετρικά της πατατοφυτείας για περιορισμό της μετάδοσης του ιού από γειτονικές καλλιέργειες και δ) προσοχή κατά το στάδιο μετά την καταστροφή του φυλλώματος της φυτείας κατά το οποίο μπορεί να παρατηρηθεί αναβλάστηση των φυτών λόγω της άρδευσης που διενεργείται για τη διαχείριση της λίτας. Το στάδιο αυτό συνήθως συμπίπτει με περιόδους κατά τις οποίες οι αφίδες παρουσιάζουν υψηλούς πληθυσμούς οπότε αυξάνεται ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού Υ της πατάτας. Εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια για την πιστοποίηση του πατατόσπορου, αυτός τίθεται σε εμπορία σε σφραγισμένους σάκους με επίσημη ετικέτα, χρώματος μπλε.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMzM1NQ==