Υγραέργιο κίνησης

Το ενημερωτικό αυτό φυλλάδιο απευθύνεται κυρίως σε εργοδότες και εργαζόμενους σε χώρους εργασίας που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με το υγραέριο κίνησης (πρατήρια εφοδιασμού υγραερίου κίνησης ή / και συνεργεία αυτοκινήτων με εργασίες σχετικές με το υγραέριο κίνησης, δηλαδή μετατροπή / συντήρηση / επιδιόρθωση / έλεγχο οχημάτων). Το υγραέριο κίνησης είναι εναλλακτικό καύσιμο της βενζίνης ή του πετρελαίου κίνησης για την κίνηση των οχημάτων. Οι επιδόσεις του υγραερίου κίνησης είναι υψηλές στην απόδοση του κινητήρα, με ελάχιστα κατάλοιπα και εκπομπή ρύπων έναντι των υπόλοιπων καυσίμων. Με την απόφαση για εισαγωγή της χρήσης του υγραερίου κίνησης στα οχήματα στην Κύπρο, δημιουργήθηκε η ανάγκη για κατάλληλες υποδομές στους εμπλεκόμενους χώρους εργασίας και για ενημέρωση στα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία στους εν λόγω χώρους λόγω υγραερίου. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, ως αρμόδιο Τμήμα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, ετοίμασε προδιαγραφές για τους χώρους μετατροπής, συντήρησης, επιδιόρθωσης και ελέγχου οχημάτων που κινούνται με υγραέριο κίνησης. Επιπρόσθετα, ετοίμασε Κώδικα Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης που εισήχθηκε μέσω Διατάγματος της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Κ.Δ.Π. 521/2014, 24.10.2014). Οι χώροι εργασίας που επηρεάζονται άμεσα από το υγραέριο κίνησης είναι τα Πρατήρια Πετρελαιοειδών, στα οποία ανεφοδιάζονται τα οχήματα με υγραέριο κίνησης και οι χώροι εργασίας όπου διενεργείται μετατροπή, συντήρηση, επιδιόρθωση και έλεγχος οχημάτων που κινούνται με υγραέριο κίνησης. Στο παρόν έντυπο γίνεται ενημέρωση για τις φυσικές ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του υγραερίου, τους επιπρόσθετους κινδύνους που εντοπίζονται στην εργασία με την παρουσία του υγραερίου κίνησης καθώς και για τις υποχρεώσεις και τα επιπλέον επιβαλλόμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας που πρέπει να λαμβάνονται από τους εργοδότες, τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα και τους εργοδοτούμενους στους χώρους εργασίας με υγραέριο κίνησης.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU4MTg0