Τίτλος

Ετήσια Έκθεση Γραφείου Επιτρόπου Εθελοντισμού και μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Ιούνιος 2019-Μάιος 2020

(2021)


Διαθεσιμότητα γλώσσας


Λεπτομέρειες

ISSN - έντυπη μορφή : 2421-7972

Αρ. ΓΤΠ : 069/2021

Διαστάσεις : Α4


Περιγραφή

Ετήσια Έκθεση των δραστηριοτήτων του Γραφείου Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στους τομείς της αρμοδιότητάς του στο πλαίσιο της πολιτικής του κράτους. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει τις ενέργειες του Γραφείου του Επιτρόπου για προώθηση της ενεργού συμμετοχής του πολίτη και καθορισμού πλαισίου για την ένταξη της Κοινωνίας των Πολιτών στην κυπριακή κουλτούρα με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση του έργου των Εθελοντικών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.


Σχετικές
Εκδόσεις