Τίτλος

Σήμανση αλιευτικών εργαλείων

(2021)


Διαθεσιμότητα γλώσσας


Λεπτομέρειες

Αρ. ΓΤΠ : 104/2021

Διαστάσεις : Α5


Περιγραφή

Έντυπο που περιγράφει τη σήμανση και τα αναγνωριστικά στοιχεία που πρέπει να φέρει κάθε εργαλείο παράκτιας και πελαγικής αλιείας, είτε μεταφέρεται επί του σκάφους είτε χρησιμοποιείται για σκοπούς αλείας, σύμφωνα με τη νομοθεσία. 


Σχετικές
Εκδόσεις