Τίτλος

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

(2021)


Διαθεσιμότητα γλώσσας


Λεπτομέρειες

Αρ. ΓΤΠ : 053/2021

Διαστάσεις : Α5


Περιγραφή

Έντυπο που περιγράφει τις αρμοδιότητες, τη στρατηγική και τους τομείς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.


Σχετικές
Εκδόσεις