Τίτλος

Βαθμονόμηση ψεκαστικού μηχανήματος δενδρωδών καλλιεργειών (νεφελοψεκαστήρας)

(2021)


Διαθεσιμότητα γλώσσας


Λεπτομέρειες

ISBN : 978-9963-50-533-3

Αρ. ΓΤΠ : 050/2021

Διαστάσεις : A5


Περιγραφή

Έντυπο που περιγράφει τη διαδικασία βαθμονόμησης του ψεκαστικού μηχανήματος δενδρωδών καλλιεργειών, κατά την οποία ο χεριστής του μηχανηματος υπολογίζει με ακρίβεια την πραγματική ποσότητα του σκευάσματος που θα εφαρμοστεί σε δεδομένη καλλιέργεια-στόχο και σε δεδομένη έκταση γης, διαδικασία που αποτελεί βασικό βήμα για έναν επιτυχημένο ψεκασμό.


Σχετικές
Εκδόσεις