Τίτλος

Ταμείο Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής - Ενημερωτικό έντυπο για αιτούντες/αιτούσες

(2021)


Διαθεσιμότητα γλώσσας


Λεπτομέρειες

ISBN : 978-9963-50-532-6

Αρ. ΓΤΠ : 025/2021

Διαστάσεις : 17 Χ 24 εκ.


Περιγραφή

Το παρόν ενημερωτικό έντυπο στόχο έχει την ενημέρωση του κοινού αναφορικά με το Ταμείο Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής και τα επιλέξιμα σχέδιά του, και παρουσιάζει ολοκληρωμένα, αλλά με απλοποιημένο και συνοπτικό τρόπο, τις πρόνοιες και τις διαδικασίες για συμμετοχή στην καταβολή ενισχύσεων.


Σχετικές
Εκδόσεις