Τίτλος

Δέντρο της Χρονιάς 2021 - Τρεμιθιά/ Tree of the year 2021 - Terebinth

(2020)


Διαθεσιμότητα γλώσσας


Λεπτομέρειες

Αρ. ΓΤΠ : 111/2020

Διαστάσεις : 50 X 70 εκ.


Περιγραφή

Δίγλωσση αφίσα για το δέντρο της χρονιάς 2021.


Σχετικές
Εκδόσεις