Τίτλος

Οδηγός εταιρικού εθελοντισμού για υλοποίηση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

(2020)


Διαθεσιμότητα γλώσσας


Λεπτομέρειες

ISBN : 978-9963-50-525-8

Αρ. ΓΤΠ : 102/2020

Διαστάσεις : 17 Χ 24 εκ.


Περιγραφή

Ο Οδηγός Εταιρικού Εθελοντισμού για υλοποίηση δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αναπτύχθηκε με την προσδοκία να αποτελέσει ένα χρήσιμο εγχειρίδιο για όλα τα μέλη του CSR Cyprus, αλλά και για κάθε επιχείρηση που θα ήθελε να σχεδιάσει μια δράση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) αξιοποιώντας τον Εταιρικό Εθελοντισμό. Το εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών σε συνεργασία με το CSR Cyprus και το Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.


Σχετικές
Εκδόσεις