Τίτλος

Χρυσάνθεμο - Ποικιλίες. Πολλαπλασιασμός και καλλιέργεια

(2020)


Διαθεσιμότητα γλώσσας


Λεπτομέρειες

ISBN : 978-9963-50-522-7

Αρ. ΓΤΠ : 025/2020

Διαστάσεις : A5


Περιγραφή

Έντυπο που απευθύνεται στους ανθοκόμους με πληροφορίες για τις ποικιλίες του χρυσάνθεμου, τον πολλαπλασιασμό και την καλλιέργειά του.


Σχετικές
Εκδόσεις