Τίτλος

Εμπορία φρέσκων φρούτων και λαχανικών

(2020)


Διαθεσιμότητα γλώσσας


Λεπτομέρειες

Αρ. ΓΤΠ : 024/2020

Διαστάσεις : A5


Περιγραφή

Έντυπο με πληροφορίες για τις πρόνοιες της νομοθεσίας που διέπει τις προδιαγραφές εμπορίας φρέσκων φρούτων και λαχανικών, συμπεριλαμβανομένων των πατατών προς κατανάλωση. Στόχος του εντύπου είναι η διευκόλυνση των εμπλεκομένων στην αλυσίδα διάθεσης φρέσκων φρούτων και λαχανικών ώστε να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.


Σχετικές
Εκδόσεις