Τίτλος

Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

(2019)


Διαθεσιμότητα γλώσσας


Λεπτομέρειες

Αρ. ΓΤΠ : 141/2019

Διαστάσεις : Α5


Περιγραφή

Ενημερωτικό έντυπο για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ), δηλαδή τις Δημόσιες Συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, όπου οι αναθέτουσες Αρχές συμπεριλαμβάνουν περιβαλλοντικές παραμέτρους με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη διατήρηση της οικονομικής βιωσιμότητας.


Σχετικές
Εκδόσεις