Τίτλος

Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)

(2019)


Διαθεσιμότητα γλώσσας


Λεπτομέρειες

Αρ. ΓΤΠ : 305/2019

Διαστάσεις : A5


Περιγραφή

Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρήση στην Εργασία Εξοπλισμών Ατομικής Προστασίας) Κανονισμοί του 2001 για την προμήθεια και τη χρήση των ΜΑΠ και δίνει σχετικές συμβούλες σε εργοδότες και αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα


Σχετικές
Εκδόσεις