Τίτλος

Επισήμανση και συσκευασία επικίνδυνων χημικών προϊόντων

(2019)


Διαθεσιμότητα γλώσσας


Λεπτομέρειες

Αρ. ΓΤΠ : 284/2019

Διαστάσεις : A5


Περιγραφή

Πληροφορίες που πρέπει να φέρει, βάσει νομοθεσίας, η επισήμανση (ετικέτα) μια επικίνδυνης χημικής ουσίας ή μείγματος που διατίθεται στην κυπριακή αγορά.


Σχετικές
Εκδόσεις