Τίτλος

Εξαλείψτε τους κινδύνους με το εργαλείο OiRA

(2019)


Διαθεσιμότητα γλώσσας


Λεπτομέρειες

Αρ. ΓΤΠ : 129/2019

Διαστάσεις : 14 Χ 60 εκ.


Περιγραφή

Φυλλάδιο το οποίο απευθύνεται στα κομμωτήρια για τη μελέτη εκτίμησης των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία


Σχετικές
Εκδόσεις