Τίτλος

Εγκυμοσύνη και ιονίζουσες ακτινοβολίες

(2019)


Διαθεσιμότητα γλώσσας


Λεπτομέρειες

Αρ. ΓΤΠ : 307/2019

Διαστάσεις : A5


Περιγραφή

Πληροφορίες σχετικά με τις επιδράσεις που ενδέχεται να επιφέρουν οι ακτινοβολίες στο έμβρυο και τα απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης


Σχετικές
Εκδόσεις