Τίτλος

Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας

(2019)


Διαθεσιμότητα γλώσσας


Λεπτομέρειες

Αρ. ΓΤΠ : 306/2019

Διαστάσεις : A5


Περιγραφή

Παρέχονται πληροφορίες στους χρήστες χημικών προϊόντων με στόχο την προστασία της ζωής, της αρτιμέλειας και της υγείας των προσώπων καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος


Σχετικές
Εκδόσεις