Τίτλος

Μαθαίνω και μπορώ να προφυλάξω το παιδί μου από τοξικές ουσίες και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες

(2017)


Διαθεσιμότητα γλώσσας


Λεπτομέρειες

ISBN : 978-9963-50-456-5

Αρ. ΓΤΠ : 099/2017

Διαστάσεις : A5


Περιγραφή

"Πληροφοριακό έντυπο για την ευαισθητοποίηση των γονέων και της κοινωνίας γενικότερα, καθώς και όλων όσων έχουν σχέση με το παιδί. Σημαντικό εργαλείο για την ενημέρωση για τις τοξικές ουσίες και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και κυρίως για την αντιμετώπισή τους."


Σχετικές
Εκδόσεις