Τίτλος

Φιλική προς τα βρέφη πρωτοβουλία

(2018)


Διαθεσιμότητα γλώσσας


Λεπτομέρειες

Αρ. ΓΤΠ : 097/2018

Διαστάσεις : 10 Χ 21 εκ.


Περιγραφή

Ενημερωτικό έντυπο για γονείς/μέλλοντες γονείς σχετικά με τα φιλικά προς τα βρέφη νοσοκομεία και παρουσίαση μεθόδων που εφαρμόζονται σε αυτά


Σχετικές
Εκδόσεις