Τίτλος

Πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Αναπηρία 2018-2028 Δεύτερο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία 2018-2020

(2018)


Διαθεσιμότητα γλώσσας


Λεπτομέρειες

Αρ. ΓΤΠ : 001/2018

Διαστάσεις : Α4, landscape


Περιγραφή

Στρατηγική για το όραμα, τις αξίες, τις στρατηγικές επιδιώξεις και τους στόχους της Κυπριακής Δημοκρατίας για την υλοποίηση των δικαιωμάτων των πολιτών με αναπηρίες, κατευθύνοντας όλους τους φορείς της πολιτείας προς τις δράσεις που θα προσθέσουν αξία και θα βελτιώσουν περαιτέρω την ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρίες


Σχετικές
Εκδόσεις