Τίτλος

Το επιβλαβές βακτήριο Xylella fastidiosa

(2019)


Διαθεσιμότητα γλώσσας


Λεπτομέρειες

Αρ. ΓΤΠ : 159/2019

Διαστάσεις : A5


Περιγραφή

Έντυπο με πληροφορίες για το επιβλαβές βακτήριο Xylella fastidiosa καθώς και με μέτρα για την παρεμπόδιση της εισαγωγής και της εξάπλωσής του στην Κύπρο.


Σχετικές
Εκδόσεις