Τίτλος

Ζιβανία - Το παραδοσιακό απόσταγμα της Κύπρου

(2019)


Διαθεσιμότητα γλώσσας


Λεπτομέρειες

Αρ. ΓΤΠ : 161/2019

Διαστάσεις : A5


Περιγραφή

Έντυπο αναφορικά με τις προδιαγραφές που πρέπει να πληροί ένα ποτό για να φέρει την παραδοσιακή ονομασία "ζιβανία", σύμφωνα με τη νομοθεσία.


Σχετικές
Εκδόσεις