Τίτλος

Εμπορία αυγών - Οι πρόνοιες της νομοθεσίας

(2019)


Διαθεσιμότητα γλώσσας


Λεπτομέρειες

ISBN : 978-9963-50-501-2

Αρ. ΓΤΠ : 160/2019

Διαστάσεις : A5


Περιγραφή

Έντυπο που συγκεντρώνει πληροφορίες που αφορούν στην εμπορία και σήμανση των αυγών που προορίζονται για τον διατροφικό κλάδο, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι μονάδες μαζικής εστίασης


Σχετικές
Εκδόσεις