Τίτλος

Δον Πατάτας

(2019)


Διαθεσιμότητα γλώσσας


Λεπτομέρειες

ISBN : 978-9963-50-498-5

Αρ. ΓΤΠ : 140/2019

Διαστάσεις : A5


Περιγραφή

Η έκδοση στόχο έχει την
ενίσχυση της γνώσης των παιδιών για τα οφέλη και τη διατροφική αξία της πατάτας αλλά και για τη σημασία της παραγωγής της για τον τόπο.


Σχετικές
Εκδόσεις