Τίτλος

Πολιτική ΤΑΥ για αναπτύξεις που επηρεάζουν εγγεγραμμένα υδατορέματα

(2019)


Διαθεσιμότητα γλώσσας


Λεπτομέρειες

ISBN : 978-9963-50-368-1

Αρ. ΓΤΠ : 258/2019

Διαστάσεις : Α5 landscape


Περιγραφή

Έντυπο που περιγράφει την πολιτική του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων όσον αφορά επεμβάσεις σε υδατορέματα και παρόχθιες περιοχές.


Σχετικές
Εκδόσεις