Τίτλος

MIM - Master in Business Administration (MBA) prospectus

(2018)


Διαθεσιμότητα γλώσσας


Λεπτομέρειες

ISSN - έντυπη μορφή : 1450–4707

Αρ. ΓΤΠ : 61/2018


Περιγραφή

Prospectus for the MBA programme for the year 2018/2019 


Σχετικές
Εκδόσεις