Τίτλος

Υδρομορφολογική αποκατάσταση και αποκατάσταση παρόχθιας ζώνης του ποταμού Πεντάσχοινου (Συργάτης) του Δήμου Λευκάρων

(2017)


Διαθεσιμότητα γλώσσας


Λεπτομέρειες

Αρ. ΓΤΠ : 71/2017

Διαστάσεις : Α0


Περιγραφή

(Τμήμα 1 -3)


Σχετικές
Εκδόσεις