Τίτλος

Γεύσεις με Ταυτότητα

(2017)


Διαθεσιμότητα γλώσσας


Λεπτομέρειες

ISBN : 978-9963-50-457-2


Περιγραφή

Η έκδοση εξηγεί σε συντομία τι σημαίνουν τα ευρωπαϊκά σήματα ποιότητας για τα γεωργικά προϊόντα, τρόφιμα και ποτά (ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ) και δίνει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τα κυπριακά τρόφιμα που βρίσκονται ήδη στο μητρώο προστατευμένων προϊόντων της ΕΕ. 
Περιλαμβάνει πρωτότυπο φωτογραφικό υλικό και διαδραστικό χάρτη. 


Σχετικές
Εκδόσεις