Walking photographic exhibition at Lidinis street LEFKOSIA

Περιπατητική φωτογραφική έκθεση στην οδό Ληδήνης ΛΕΥΚΩΣΙΑ 20 χρόνια Κύπρος – ΕΕ Walking photographic exhibition at Lidinis street LEFKOSIA 20 years Cyprus – EU

Περιπατητική φωτογραφική έκθεση στην οδό Ληδήνης ΛΕΥΚΩΣΙΑ 20 χρόνια Κύπρος – ΕΕ Walking photographic exhibition at Lidinis street LEFKOSIA 20 years Cyprus – EU

Μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας για τα 20χρονα από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ Συμπληρώνονται φέτος είκοσι χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είκοσι χρόνια από την ένταξή μας στο σπουδαίο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, το κοινό ευρωπαϊκό μας σπίτι, ως πλήρες, αναπόσπαστο και ισότιμο μέλος «του σημαντικότερου συλλογικού επιτεύγματος του ανθρώπινου γένους στη Γηραιά ήπειρο από την εποχή του Διαφωτισμού», όπως έχω αναφέρει και στο παρελθόν. Είκοσι χρόνια από τη σημαντικότερη επιτυχία της Κυπριακής Δημοκρατίας από της ιδρύσεώς της το 1960. Οι δεσμοί της Κύπρου με την Ευρώπη είναι βαθιά ριζωμένοι στο συλλογικό υποσυνείδητο και τη φυσιογνωμία του λαού μας. Οι θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες αποτελούν το κυριότερο χαρακτηριστικό γνώρισμα που μοιραζόμαστε οι σχεδόν τετρακόσια πενήντα εκατομμύρια πολίτες της Ένωσης, παρά τη διαφορετικότητα και την ποικιλομορφία μας. Η ισονομία, η ίση αντιπροσώπευση, η ελευθερία της βούλησης, του λόγου και της έκφρασης, η διάκριση των εξουσιών και ο συνεχής αγώνας για προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, αποτελούν το κοινό αξιακό υπόβαθρο των δημοκρατιών μας. Όλα αυτά καθορίζουν τον πολιτικό και κοινωνικό μας πολιτισμό καθώς και την ταυτότητά μας ως ευρωπαίοι πολίτες. Έχω την έντονη πεποίθηση ότι η ισχύς διά της ενώσεως πρέπει να αποτελεί την κατευθυντήρια γραμμή που θα καθορίζει τις αποφάσεις τόσο των εθνικών Κυβερνήσεων όσο και των ίδιων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πρόσφατες κρίσεις και πολλαπλές προκλήσεις που είχαμε και έχουμε να αντιμετωπίσουμε, απαιτούν την άνευ όρων ενότητα της Ευρώπης των είκοσι επτά· μια ενότητα που πρέπει να προστατεύσουμε ως κόρην οφθαλμού, απαρασάλευτη και συνεκτική. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχουμε σημαντικό δρόμο να καλύψουμε προς την ουσιαστικότερη ενοποιητική διαδικασία και προς την αντιμετώπιση φαινομένων όπως ο ευρωσκεπτικισμός και ο λαϊκισμός, καθιστώντας σαφές σε όλους το θετικό και ουσιαστικό αντίκτυπο της Ένωσης στις ζωές μας. Η πατρίδα μας τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ μιας πιο ενοποιημένης Ευρώπης, με ισχυρότερο ρόλο και λόγο στις διεθνείς εξελίξεις, πιο στρατηγικά αυτόνομη, πιο ανταγωνιστική και με πρωταγωνιστικό ρόλο και αποτύπωμα στην καθημερινότητά μας. Φέτος, είκοσι χρόνια από την ένταξή μας στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, έχουμε την ευκαιρία να αναλογιστούμε πόσα έχουμε επιτύχει ως μέλος, πόσα μας έχει προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πόσα έχουμε προσφέρει και εμείς, ως Κυπριακή Δημοκρατία και ως ευρωπαίοι πολίτες, στην επίτευξη μιας όλο και εγγύτερης Ένωσης. Είναι σημαντικό να αναλογιστούμε επίσης πόσο έχει ενισχυθεί η θέση της Κύπρου, ενός ημικατεχόμενου κράτους, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είκοσι χρόνια μετά, έχουμε την υποχρέωση να καθορίσουμε τα επόμενα βήματά μας ως ευρωπαίοι πολίτες, με σαφή στόχο την ακόμα πιο ουσιαστική συμβολή της Κυπριακής Δημοκρατίας στα κέντρα λήψης αποφάσεων για την εκπόνηση και την προώθηση ενός ξεκάθαρου ευρωπαϊκού οράματος, πλήρως αντάξιου των υψηλών προσδοκιών των ευρωπαίων πολιτών. Είκοσι χρόνια από την ένταξή μας, είναι για μένα πλήρως ξεκάθαρο πως ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει ισχυρή Κύπρος και αυτό έχω πάντοτε κατά νου, εργαζόμενος για την προώθηση των συμφερόντων της πατρίδας και των παιδιών μας. Νίκος Χριστοδουλίδης Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Message of the President of the Republic of Cyprus on the occasion of the 20th anniversary of the accession of Cyprus to the EU This year marks twenty years since the accession of the Republic of Cyprus to the European Union (EU). Twenty years since our accession to the great European edifice, our common European home, as a full, integral and equal member of «the most significant collective achievement of mankind in the Old Continent since Enlightenment», as I have repeatedly stated in the past. Twenty years since the greatest success of the Republic of Cyprus since its establishment in 1960. Cyprus’ bonds with Europe are deep-rooted in the collective subconscious and demeanour of our people. The fundamental European principles and values, constitute the main characteristic features amongst us, the nearly four hundred and fifty million citizens of the Union, despite our diversity and dissimilarities. Equal opportunities and equal representation, freedom of will, of speech and of expression, separation of powers as well as the constant endeavour for the protection of human rights and fundamental freedoms, are enshrined in our democracies. All these characteristics determine the political and social culture of our countries as well as our identity as European citizens. I firmly believe that strength in unity should be our core guide when it comes to decision-making by our national governments and the EU institutions. The recent crises and the multiple challenges we have faced and continue to face, require the unconditional unity of the twenty-seven member-states of the EU; a unity that we must protect at all costs, inviolably and coherently. There is no doubt that much more remains to be done in order to achieve a more substantial integration of the European Union and to address phenomena such as euroscepticism and populism, by bringing to light the significant and positive impact of the Union on our lives. Our homeland clearly advocates for a more unified Europe, with a stronger role and voice in international developments, more strategically autonomous, more competitive, with a leading role and effect in our daily lives. Twenty years since our accession to the great European family, we have the opportunity to reflect on how much we have achieved as a member state, how much the EU has offered to us, and how much the Republic of Cyprus and we, as European citizens, have contributed to the achievement of an ever-closer Union. It is also important to reflect on how Cyprus’ position, a country divided by the illegal Turkish occupation, has been strengthened, by being a member of the European Union. Twenty years later, we have the obligation to determine our next steps as European citizens, with the clear objective of an even more substantial contribution of the Republic of Cyprus in the decisionmaking institutions for the elaboration and promotion of a clear European vision, truly worthy of the high expectations of European citizens. Twenty years since our accession, it is evident that a strong European Union means a strong Cyprus, and this is what I always have in mind whilst working towards the promotion of the interests of both our country and of our children. Nikos Christodoulides President of the Republic of Cyprus

Πρόλογος της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα 20χρονα από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ Καλωσορίζω αυτή την έκδοση που τιμά την 20ή επέτειο ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι με μεγάλη χαρά που κάνω αυτό το εισαγωγικό σχόλιο. Η ιστορία της Ευρώπης δεν έχει ακόμα γραφτεί, αλλά τις τελευταίες δύο δεκαετίες της ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κύπρος έχει διαδραματίσει βασικό ρόλο σε όλες τις σημαντικές αποφάσεις και τις τομές που πραγματοποιήθηκαν και βρίσκοντας την Ευρώπη ολοένα και πιο δυνατή. Αυτά τα πρώτα βήματα που έδειξαν τη δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνει τους ανθρώπους της πιο ευημερούντες και πιο ασφαλείς. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν διαχωρίζουμε τα παλαιότερα από τα νεότερα, ούτε τα μεγαλύτερα από τα πιο μικρά. Κάθε κράτος, κάθε περιοχή, κάθε άτομο έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε μια σχέση που βασίζεται στην εμπιστοσύνη. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, αλλά η Ευρώπη είναι Ενωμένη στη Διαφορετικότητα. Αυτή είναι η δύναμή μας καθώς και το σύνθημά μας. Η Ευρώπη βοήθησε στη μεταμόρφωση της Κύπρου και η Κύπρος μεταμόρφωσε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιες από τις 137 φωτογραφίες της έκδοσης καταγράφουν τους τρόπους με τους οποίους η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση βελτίωσε τις ζωές των Κυπρίων. Πολλά έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλο το νησί έχουν την τιμητική τους στο λεύκωμα. Έχουμε κάνει βήματα προς τα εμπρός. Γνωρίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωρίζουμε ότι είμαστε καλύτεροι, ισχυρότεροι, ασφαλέστεροι, όταν ενεργούμε από κοινού. Η 20ετής συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επέτρεψε στην Κύπρο να ευημερήσει και να γίνει προπύργιο των ευρωπαϊκών αξιών, της δημοκρατίας, παράδειγμα ανθεκτικότητας και του πώς να αντιμετωπίζει δυσκολίες και να βγαίνει πιο δυνατή. Η παρουσία της στην Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε όλη την Ευρώπη ισχυρότερη. Αυτές οι φωτογραφίες -όσο και οι άνθρωποι της Κύπρου- αφηγούνται μια εμπνευσμένη ιστορία, και το μέλλον αυτού του νησιωτικού κράτους θα εμπνεύσει ακόμα περισσότερο. Ρομπέρτα Μέτσολα Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Foreword of the President of the European Parliament on the occasion of the 20th anniversary of the accession of Cyprus to the EU It is my pleasure to introduce this album of pictures, presenting images of 20 years of Cyprus in Europe. The story of Europe is yet unwritten, but in the past two decades of EU membership, Cyprus has played a key role in the chapters that have seen us going from strength to strength. Those early chapters that have shown the power of our European Union to make people more prosperous, safer and more secure. In our Europe, we see no old and no new States, no big nor small. Every nation, every region, every person has an important role to play in a relationship based on trust. We are not all identical, but Europe is United in Diversity. That is our strength as well as our motto. Europe has helped transform Cyprus and Cyprus has transformed the EU. Some of the following 137 photographs document how EU membership has changed the lives of Cypriots. A wide variety of projects funded by the EU across the island can be seen in the publication. We have made steps forward. We know that we can do more. In the EU, we know that we are better, stronger, safer, when we act together. 20 years of EU membership has allowed Cyprus to prosper and become a bastion of European values, of democracy, an example of resilience and of how to stare down impossible odds but still come out stronger. It has made all of Europe stronger. These photographs - as much as the people of Cyprus - tell an inspiring story, and the future of this island nation will inspire more. Roberta Metsola President of the European Parliament

3 Ιουλίου 1990 Η Κύπρος υποβάλλει αίτηση για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) 3 July 1990 Cyprus applies for membership to the European Economic Community (EEC) 1990

16 Απριλίου 2003 Στοά Αττάλου, Αρχαία Αγορά Αθήνας Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Τάσσος Παπαδόπουλος και ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Γεώργιος Ιακώβου υπογράφουν τη Συνθήκη Προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση 16 April 2003 Stoa of Attalos, Ancient Agora of Athens The President of the Republic of Cyprus, Tassos Papadopoulos, and the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus, Georgios Iacovou, sign the Treaty of Accession of Cyprus to the European Union 2003

Ιστορική αναδρομή Historical background

19 Δεκεμβρίου 1972 Ο Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Χριστοφίδης υπογράφει τη Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) 19 December 1972 The Minister of Foreign Affairs, Ioannis Christophides, signs the Association Agreement between the Republic of Cyprus and the European Economic Community (EEC) 3 Ιουνίου 1983 O Πρόεδρος της Δημοκρατίας Σπύρος Κυπριανού με τον Αντιπρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Λορέντζο Νατάλι, ο οποίος επισκέφθηκε την Κύπρο με την ευκαιρία της 8ης Διεθνούς Έκθεσης Κύπρου. Το 1987, η κυβέρνηση του Σπύρου Κυπριανού ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις για την Τελωνειακή Ένωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση 3 June 1983 The President of the Republic, Spyros Kyprianou, with the Vice-President of the Executive Committee of the European Communities, Lorenzo Natali, who visited Cyprus on the occasion of the 8th Cyprus International Exhibition. In 1987, the government of Spyros Kyprianou completed Customs Union negotiations with the European Union

30 Σεπτεμβρίου 1992 Βρυξέλλες Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργος Βασιλείου σε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζακ Ντελόρ 30 September 1992 Brussels The President of the Republic of Cyprus, Giorgos Vassiliou, in a meeting with the President of the European Commission, Jacques Delors 19 Οκτωβρίου 1987 Ο Υπουργός Εξωτερικών Γεώργιος Ιακώβου υπογράφει το Πρωτόκολλο για Τελωνειακή Ένωση μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) 19 October 1987 The Minister of Foreign Affairs, Georgios Iacovou, signs the Protocol for the Customs Union between the Republic of Cyprus and the European Economic Community (EEC)

13 Δεκεμβρίου 1997 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λουξεμβούργου έλαβε τις τελικές αποφάσεις σε σχέση με τη διαδικασία διεύρυνσης που προνοούσαν, σε πρώτη φάση, την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων την άνοιξη του 1998 με την Κύπρο, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Εσθονία, την Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβενία 13 December 1997 The Luxembourg European Council took the final decisions with regard to the enlargement process providing, initially, the opening of accession negotiations with Cyprus, Hungary, Poland, Estonia, the Czech Republic and Slovenia in spring 1998 25 Ιουνίου 1994 Κέρκυρα Στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE) στην Κέρκυρα, κατά την περίοδο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, λαμβάνεται απόφαση ότι η επόμενη φάση της διεύρυνσης θα περιλαμβάνει την Κύπρο και τη Μάλτα 25 June 1994 Corfu At the European Union (EU) Summit in Corfu, during the Greek Presidency of the Council of the EU, it is decided that the next phase of enlargement will involve Cyprus and Malta

31 Μαρτίου 1998 Ο Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης και ο Επικεφαλής της Διαπραγματευτικής Ομάδας για την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ Γιώργος Βασιλείου κατά την έναρξη των επίσημων ενταξιακών διαπραγματεύσεων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31 March 1998 Chief Negotiator for the Negotiations for the Accession of Cyprus to the EU, Giorgos Vassiliou, at the opening of the official accession negotiations between the Republic of Cyprus and the European Union 31 Μαρτίου 1998 Ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Γιάννος Κρανιδιώτης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Παπανδρέου και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Θεόδωρος Πάγκαλος κατά την έναρξη των επίσημων ενταξιακών διαπραγματεύσεων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31 March 1998 The Deputy Minister of Foreign Affairs of Greece, Giannos Kranidiotis, the Alternate Minister of Foreign Affairs, George Papandreou, and the Minister of Foreign Affairs, Theodoros Pangalos, at the opening of the official accession negotiations between the Republic of Cyprus and the European Union

13 Δεκεμβρίου 2002 Κοπεγχάγη Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και της Κύπρου, καθώς και μεταξύ της ΕΕ και άλλων εννέα υποψηφίων χωρών, ολοκληρώθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης τον Δεκέμβριο του 2002. Συνεπακόλουθο ήταν η απόφαση για ένταξη της Κύπρου, καθώς και των άλλων εννέα υποψηφίων χωρών την 1η Μαΐου 2004. 13 December 2002 Copenhagen Accession negotiations between the EU and Cyprus, as well as between the EU and nine other candidate countries, were concluded at the Copenhagen European Council in December 2002. Consequently, the accession of Cyprus as well as the other nine candidate countries was decided to take place on 1st May 2004

16 Απριλίου 2003 Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Τάσσος Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Χριστόφιας, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Ιακώβου, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Γλαύκος Κληρίδης και ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας και πρώην Επικεφαλής της Διαπραγματευτικής Ομάδας για την Ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ Γιώργος Βασιλείου, εισέρχονται στη Στοά Αττάλου στην Αρχαία Αγορά στην Αθήνα για την υπογραφή της Συνθήκης Προσχώρησης των δέκα νέων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16 April 2003 The President of the Republic of Cyprus, Tassos Papadopoulos, the President of the House of Representatives, Demetris Christofias, the Minister of Foreign Affairs, Georgios Iacovou, the former President of the Republic of Cyprus, Glafcos Clerides, and the former President of the Republic and former Chief Negotiator for the Negotiations for the Accession of Cyprus to the EU, Giorgos Vassiliou, enter the Stoa of Attalos at the Ancient Agora in Athens for the signing of the Treaty of Accession of the ten new member states of the European Union

1 ΜAÏOY 2004 - Η Κύπρος γίνεται μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 MAY 2004 - Cyprus becomes a member of the European Union

16 Απριλίου 2003 Η ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ επισημοποιήθηκε με την υπογραφή της Συνθήκης Προσχώρησης στη Στοά Αττάλου, στην Αθήνα, από τον Πρόεδρο Τάσσο Παπαδόπουλο και τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Ιακώβου 16 April 2003 Cyprus’ accession to the EU was formalised with the signing of the Treaty of Accession at the Stoa of Attalos in Athens, by President Tassos Papadopoulos and Foreign Minister George Iacovou

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Τάσσος Παπαδόπουλος στο Δουβλίνο, στο πλαίσιο της επίσημης τελετής ένταξης των δέκα νέων κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση The President of the Republic, Tassos Papadopoulos, at the official ceremony of the accession of the ten new EU member states in Dublin

H Κύπρος γιορτάζει την ένταξή της στην ΕΕ Cyprus celebrates its accession to the EU

3 Μαΐου 2004 Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Δημήτρης Χριστόφιας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην τελετή για την ένταξη των δέκα νέων κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 3 May 2004 The President of the House of Representatives, Demetris Christofias, at the ceremony for the accession of the ten new EU member states, at the European Council

29 Οκτωβρίου 2004 Ρώμη Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Τάσσος Παπαδόπουλος προσυπογράφει τη Συνθήκη για θέσπιση του Συντάγματος της Ευρώπης 29 October 2004 Rome The President of the Republic of Cyprus, Tassos Papadopoulos, signs the Treaty establishing the Constitution of Europe

Προεδρία 2012 Presidency 2012

1 Ιανουαρίου 2008 Η Κύπρος εισέρχεται στη ζώνη του Ευρώ 1 January 2008 Cyprus joins the eurozone

Από την 1η Ιουλίου 2012 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, η Κύπρος ασκεί για πρώτη φορά την εξάμηνη Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ From 1st July 2012 until 31st December 2012, Cyprus holds the six-month Presidency of the EU Council for the first time

Πρόεδροι – Ηγέτες ΕΕ Από το 2004, η Κύπρος, ως ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχει σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ Presidents – EU Leaders Since 2004, Cyprus, as an equal member of the European Union, participates in all EU institutions

Τάσσος Παπαδόπουλους Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας 2003-2008 Tassos Papadopoulos President of the Republic of Cyprus 2003-2008

Δημήτρης Χριστόφιας Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας 2008-2013 Demetris Christofias President of the Republic of Cyprus 2008-2013

Νίκος Αναστασιάδης Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας 2013-2023 Nicos Anastasiades President of the Republic of Cyprus 2013-2023

Νίκος Χριστοδουλίδης Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας 2023-σήμερα Nikos Christodoulides President of the Republic of Cyprus 2023-σήμερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Επίτροποι European Commission – Commissioners

Μάρκος Κυπριανού Ευρωπαίος Επίτροπος για τον Οικονομικό Προγραμματισμό και Προϋπολογισμό Ευρωπαίος Επίτροπος Υγείας 2004-2008 Markos Kyprianou European Commissioner for Budgetary Affairs European Commissioner for Health 2004-2008 Ανδρούλλα Βασιλείου Ευρωπαία Επίτροπος Υγείας Ευρωπαία Επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας 2008-2014 Androulla Vassiliou European Commissioner for Health European Commissioner for Education, Culture, Multilingualism and Youth 2008-2014

Χρήστος Στυλιανίδης Ευρωπαίος Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων 2014-2019 Christos Stylianides European Commissioner for Humanitarian Aid and Crisis Management 2014-2019 Στέλλα Κυριακίδου Ευρωπαία Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων 2019–2024 Stella Kyriakides European Commissioner for Health and Food Safety 2019-2024

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Ευρωβουλευτές European Parliament – Meps

Κυριάκος Τριανταφυλλίδης 2004-2014 Kyriacos Triantaphyllides 2004-2014 Ιωάννης Κασουλίδης 2004-2013 Ioannis Kasoulides 2004-2013

Παναγιώτης Δημητρίου 2004-2009 Panayiotis Demetriou 2004-2009 Αδάμος Αδάμου 2004-2009 Adamos Adamou 2004-2009 Γιαννάκης Μάτσης 2004-2009 Giannakis Matsis 2004-2009

Μάριος Ματσάκης 2004-2009 Marios Matsakis 2004-2009 Αντιγόνη Παπαδοπούλου 2009-2014 Antigoni Papadopoulou 2009-2014 Κυριάκος Μαυρονικόλας 2009-2012 Kyriakos Mavronikolas 2009-2012

Ελένη Θεοχάρους 2009-2019 Eleni Theocharous 2009-2019 Τάκης Χατζηγεωργίου 2009-2019 Takis Hadjigeorgiou 2009-2019

Σοφοκλής Σοφοκλέους 2012-2014 Sophocles Sophocleous 2012-2014 Ανδρέας Πιτσιλλίδης 2013-2014 Andreas Pitsillides 2013-2014

Νεοκλής Συλικιώτης 2014-2019 Neoklis Sylikiotis 2014-2019 Κώστας Μαυρίδης 2014-2024 Costas Mavrides 2014-2024

Χρήστος Στυλιανίδης 2014 Christos Stylianides 2014 Λευτέρης Χριστοφόρου 2014-2022 Lefteris Christoforou 2014-2022

Λουκάς Φουρλάς 2019-2024 Loucas Fourlas 2019-2024 Γιώργος Γεωργίου 2019-2024 George Georgiou 2019-2024

Ελένη Σταύρου 2022-2024 Eleni Stavrou 2022-2024 Νιαζί Κιζιλγιουρέκ 2019-2024 Niyazi Kızılyürek 2019-2024

Γ.Τ.Π. 99/2024 – 250 Εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Σχεδιασμός: Μάριος Κουρουφέξης Εκτύπωση: A.S. Print Xpress Οι φωτογραφίες της έκδοσης είναι από το αρχείο του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών P.I.O. 99/2024 – 250 Published by the Press and Information Office Design: Marios Kouroufexis Printed by: A.S. Print Xpress All photographs are from the Press and Information archive

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU4MTg0