Αγρότης, τεύχος 489

AΓΡΟΤΗΣ 2023 / TEΥΧΟΣ 489 51 Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΑΣ ΕΡΕΥΝΑ Πίνακας 1. Σύνθετοι δείκτες βιωσιμότητας (μέσες τιμές) ανά γεωργικό σύστημα και πυλώνα βιωσιμότητας και κατάταξη των συστημάτων βάσει των τιμών των σύνθετων δεικτών. Σύνθετοι δείκτες Γεωργικά Συστήματα (ΓΣ) βιωσιμότητας/ κατάταξη ΓΣ1 ΓΣ2 ΓΣ3 ΓΣ4) ΓΣ5 ΓΣ6 συστημάτων (n = 60) (n = 46) (n = 35) (n = 70) (n = 103) (n = 10) Περιβαλλοντικός 0,533 0,522 0,525 0,508 0,425 0,495 Κατάταξη 1 3 2 4 6 5 Κοινωνικός 0,453 0,473 0,405 0,396 0,346 0,527 Κατάταξη 3 2 4 5 6 1 Οικονομικός 0,429 0,426 0,358 0,431 0,388 0,374 Κατάταξη 2 3 6 1 4 5 Γενικός 0,472 0,474 0,430 0,445 0,387 0,465 Κατάταξη 2 1 5 4 6 3 Σημείωση: n = μέγεθος δείγματος (αριθμός εκμεταλλεύσεων). συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας, τα οποία βασίζονται στις αρχές της ολοκληρωμένης γεωργίας ή της ολοκληρωμένης διαχείρισης παραγωγής και λαμβάνουν αγροπεριβαλλοντικές επιδοτήσεις. Κατά συνέπεια, το ΓΣ1 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα «ολοκληρωμένο σύστημα». Διάφοροι ερευνητές βρήκαν επίσης ότι τα ολοκληρωμένα ΓΣ είναι πιο βιώσιμα από τα συμβατικά (π.χ. Vlahos et al., 2017). Από την άλλη, η κακή περιβαλλοντική επίδοση του ΓΣ5 οφείλεται στις κακές επιδόσεις των περισσότερων απλών δεικτών (π.χ. υψηλός βαθμός εξειδίκευσης, χαμηλή περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση) και ενισχύεται από την πολύ υψηλή ΠΖΚ που παρουσιάζει το σύστημα αυτό. 3 Παρόμοια αραχνοειδή γραφήματα έχουν δημιουργηθεί και για τους άλλους δύο πυλώνες βιωσιμότητας (οικονομικό και κοινωνικό), αλλά δεν παρουσιάζονται στο παρόν άρθρο για εξοικονόμηση χώρου. Οπτική ολοκλήρωση Απλοί περιβαλλοντικοί δείκτες Η ανάλυση των βαθμολογιών των απλών δεικτών αποκάλυψε τους παράγοντες στους οποίους οφείλονται οι τιμές των σύνθετων δεικτών βιωσιμότητας. Για παράδειγμα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2, η σχετικά υψηλή περιβαλλοντική επίδοση του ΓΣ1 οφείλεται κυρίως στις συγκριτικά υψηλές τιμές δύο απλών δεικτών, ήτοι της συμμετοχής σε αγροπεριβαλλοντικά μέτρα και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Πράγματι, οι περισσότεροι παραγωγοί (≈ 67%) του ΓΣ1 είναι πιστοποιημένοι στο πλαίσιο Εικόνα 2. Τυποποιημένες τιμές των απλών δεικτών του περιβαλλοντικού πυλώνα3

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU4MTg0