Αγρότης, τεύχος 489

AΓΡΟΤΗΣ 2023 / TEΥΧΟΣ 489 48 Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΑΣ ΕΡΕΥΝΑ λιπασματοποίηση αυτών των υλικών και η και ενσωμάτωση στο έδαφος του παραγόμενου κομπόστ, θα μείωνε το αποτύπωμα άνθρακα του συστήματος διαχείρισης των αστικών αποβλήτων και θα σταθεροποιούσε μέρος του άνθρακα στο έδαφος. Η Δράση αυτή έχει ως στόχο να βοηθήσει στην ανάπτυξη της αγοράς κομπόστ και διεύρυνση του βαθμού αποδοχής του από τους αγρότες παρέχοντας πρωτόκολλα παραγωγής και εφαρμογής κομπόστ στο έδαφος και αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας ανακύκλωσης των οργανικών αποβλήτων και των θετικών επιπτώσεων που έχει η χρήση του κομπόστ στο έδαφος. Παράλληλα, τα αποτελέσματα του έργου θα υποδείξουν στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ποια βασικά στοιχεία θα ήταν απαραίτητα για την αναπαραγωγή αυτού του συστήματος σε άλλα μέρη σε όλη την Κύπρο που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα διαχείρισης πράσινων αποβλήτων και υποβάθμισης των εδαφών. Κατά τη διάρκεια του έργου AgrOassis θα δημιουργηθεί μια μονάδα κομποστοποίησης στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, η οποία θα χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη οργανικά απόβλητα από το κλάδεμα των δέντρων δρόμων και δημοτικών πάρκων. Σε επόμενη φάση θα δημιουργηθεί και μια δεύτερη μονάδα κομποστοποίησης στη βιομηχανία εκτροφής πουλερικών Παραδεισιώτης Λτδ στην ορεινή Λάρνακα, η οποία θα χρησιμοποιεί κλαδέματα και κοπριά ως πρώτη ύλη. Το παραγόμενο κόμποστ θα ελέγχεται πάντοτε ως προς τα φυσικά, χημικά και βιολογικά του χαρακτηριστικά πριν από την ενσωμάτωσή του στο έδαφος. Το έργο LIFE AgrOassis περιλαμβάνει την εφαρμογή διαχειριστικών πρακτικών που θα έχουν πολύπλευρες επιπτώσεις, όχι μόνο στον περιορισμό της απερήμωσης των εδαφών, όσο και στη γενικότερη αειφορία των γεωργικών συστημάτων. Προωθούνται συστήματα αναγεννητικής γεωργίας και εφαρμόζονται πρακτικές που θα μειώσουν το ενεργειακό αποτύπωμα και το αποτύπωμα άνθρακα της παραγωγικής διαδικασίας και θα αυξήσουν τη βιοποικιλότητα σε όλα της τα επίπεδα. Βρίσκεται επομένως σε πλήρη αρμονία με τους στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-27 και είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένο με την Εθνική Στρατηγική της Κύπρου και το Σχέδιο Δράσης για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, κυρίως όσον αφορά τα μέτρα για το έδαφος. Πιστεύεται επίσης ότι θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στην Κύπρο και την Ελλάδα. Οι εταίροι του προγράμματος Συντονιστής του προγράμματος LIFE AgrOassis είναι το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών και σ’ αυτό συμμετέχουν από την Κύπρο το Ίδρυμα Λαόνα για την Aναβίωση και Προστασία της Κυπριακής Υπαίθρου (διαχειριστής προγράμματος) το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το KES Research Centre, η Ένωση Κυπρίων Αγροτών (ΕΚΑ), η εταιρεία Παραδεισιώτης Λτδ, και τα Τμήματα Γεωργίας, Δασών και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, και από την Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (Δ.Ο.Κ.Α.Σ) και ο Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β) Ταυρωπού Καρδίτσας. Ολοκληρωμένη αξιολόγηση της βιωσιμότητας των γεωργικών συστημάτων με τη χρήση απλών και σύνθετων δεικτών: Η περίπτωση των επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου δρ Ανδρέας Στυλιανού Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1970 η οικονομία της Κύπρου ήταν καθαρά αγροτική, ενώ σήμερα στηρίζεται πρωτίστως στις δραστηριότητες του τριτογενούς τομέα, κυρίως τις υπηρεσίες και τον τουρισμό. Παρόλα αυτά, ο κυπριακός γεωργικός τομέας εξακολουθεί να είναι σημαντικός για την κοινωνική συνοχή, την προμήθεια βασικών ειδών διατροφής, την απασχόληση και το περιβάλλον, καθώς και για τη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο. Επίσης, πολλές δραστηριότητες του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη γεωργία. Κατά συνέπεια, μέσω του πολυλειτουργικού της ρόλου, η γεωργία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ευρύτερη ανάπτυξη του νησιού. Είναι γεγονός ότι ο γεωργικός τομέας της Κύπρου αντιμετωπίζει σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα, όπως είναι το μικρό μέγεθος και ο κατακερματισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (γ.ε.), το υψηλό κόστος παραγωγής και η μεγάλη εξάρτηση από τις εισαγόμενες εισροές σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, καύσιμα, ζωοτροφές, η έλλειψη επαρκών ποσοτήτων αρδευτικού ύδατος και γενικά οι αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο νησί, όπως για παράδειγμα η παρατεταμένη ξηρασία, η γήρανση και το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των γεωργών, η απροθυμία των νέων για ένταξή τους στο γεωργικό επάγγελμα και τα διάφορα προβλήματα εμπορίας και διάθεσης των αγροτικών προϊόντων, εξαιτίας, κυρίως, του χαμηλού βαθμού οργάνωσης των παραγωγών. Μάλιστα, πρόσφατες ευρωπαϊκές μελέτες έδειξαν ότι η κυπριακή γεωργία παρουσιάζει χαμηλές οικονομικές επιδόσεις, χαμηλή παραγωγικότητα εργασίας, υψηλή εξάρτηση από τις επιδοτήσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), χαμηλό επίπεδο επενδύσεων και, γενικά, ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα βιωσιμότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, προβλέπεται ότι η Κύπρος θα επηρεαστεί σημαντικά από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, οι οποίες αναμένεται ότι θα προκαλέσουν σημαντικές απώλειες στη γεωργική παραγωγή και στα γεωργικά εισοδήματα, επηρεάζοντας έτσι αρνητικά τη διαβίωση των γεωργών. Συνεπώς, η διασφάλιση της βιωσιμότητας του γεωργικού τομέα αποτελεί προτεραιότητα για την Κύπρο, μολονότι δεν έχει διερευνηθεί εμπειρικά μέχρι σήμερα. Στο πλαίσιο αυτό, η αξιολόγηση της βιωσιμότητας στον γεωργικό τομέα είναι απαραίτητη για την οικοδόμηση αειφόρων γεωργικών συστημάτων (ΓΣ), τα οποία θα είναι φιλικά προς το περιβάλλον, οικονομικά βιώσιμα, κοινωνικά υπεύθυνα και θα λειτουργούν ως βάση για τις μελλοντικές γενεές (Lebacq et al., 2013). Επομένως, οποιεσδήποτε

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU4MTg0