Αγρότης, τεύχος 489

43 AΓΡΟΤΗΣ 2023 / TEΥΧΟΣ 489 ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μέχρι το 2017 κατασκευάστηκαν συνολικά 23 σταθερά/ μόνιμα ΠΣ, τα οποία αποτελούν και το υφιστάμενο δίκτυο ΠΣ της Κύπρου που εξυπηρετεί πέραν των 350 κοινοτήτων. Συγκεκριμένα αυτά είναι τα εξής: › Οκτώ στην επαρχία Λευκωσίας: Εργάτες, Κοκκινοτριμιθιά, Περιστερώνα, Αστρομερίτης, Ληνού, Αλάμπρα, Στρόβολος, Μαλούντα, › Τέσσερα στην επαρχία Λεμεσού: Κολόσσι, Παρεκκλησιά, Αυδήμου, Φασούλα, › Έξι στην επαρχία Λάρνακας: Αναφωτία (Απλάντα), Αραδίππου, Δρομολαξιά, Πυργά, Κοφίνου, Αθηένου, και › 5 στην επαρχία Πάφου: Πέγεια, Πόλη Χρυσοχούς, Αγία Βαρβάρα, Κολώνη, Πάφος (Μούτταλος). Επίσης, το δίκτυο σταθερών ΠΣ συμπληρώνεται από 4 Κινητά ΠΣ (κινητές μονάδες), τα οποία συλλέγουν απόβλητα που συγκεντρώνονται σε Σημεία Συλλογής (ΣΣ) σε κοινότητες, οι οποίες δεν εξυπηρετούνται από σταθερό ΠΣ. Τα ΠΣ είναι οργανωμένοι χώροι στους οποίους οι πολίτες μπορούν να εναποθέτουν δωρεάν ειδικά ρεύματα αποβλήτων οικιακής προέλευσης όπως ογκώδη, πλαστικά, μέταλλα, χαρτί, γυαλί, πράσινα, ξύλα, αδρανή, κ.λπ. Τα ΠΣ είναι χώροι που προάγουν ένα κοινωνικό προφίλ όπου η κατανάλωση των φυσικών πόρων ελαχιστοποιείται, η περιβαλλοντική επιβάρυνση μειώνεται και αποτρέπεται ο χαρακτηρισμός ανακυκλώσιμων υλικών ως απόβλητα, μέσω της προώθησης της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης. Σήμερα, το υφιστάμενο δίκτυο των ΠΣ δέχεται μεγάλες πιέσεις λόγω των μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων που καταλήγουν σε αυτά και αδυνατεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της χώρας. Ως εκ τούτου, η πύκνωση του υφιστάμενου δικτύου αλλά και η ενίσχυση του με κινητό/σταθερό εξοπλισμό κρίνεται αναγκαία. Το Έργο, με συνολικό προϋπολογισμό €10000000 έχει ενταχθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου, στον Ειδικό Στόχο 3.1 - 3.1.4 Κυκλική Οικονομία, Επένδυση 11: Βελτίωση και επέκταση του εθνικού δικτύου Πράσινων Σημείων και δημιουργία δικτύου σημείων συλλογής και γωνιών ανακύκλωσης. Το Έργο περιλαμβάνει τις πιο κάτω δράσεις: 1. Υπό-Έργο Ι - Α΄ Φάση επέκτασης του δικτύου των ΠΣ (Τέσσερα νέα ΠΣ). 2. Υπό-Έργο ΙΙ - Ενίσχυση των υφιστάμενων ΠΣ με κινητό/σταθερό εξοπλισμό όπως τεμαχιστές πράσινων αποβλήτων, οχήματα φορτωτές, μεταλλικά κοντέινερς τύπου hook, οχήματα φόρτωσης/μεταφοράς κάδων. 3. Υπό-Έργο ΙΙΙ - Βελτίωση των οδών πρόσβασης σε συγκεκριμένα ΠΣ του δικτύου. 4. Υπό-Έργο ΙV - Δημιουργία δικτύου Σημείων Συλλογής (μικρά ΠΣ) σε περιαστικές περιοχές. 5. Υπό-Έργο V - Κατασκευή δικτύου περίπου 30 Γωνιών Ανακύκλωσης (μικρά ΠΣ) στην Ορεινή Τροόδους, στο πλαίσιο υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδου. 6. Υπό-Έργο VI - Β΄ Φάση επέκτασης του δικτύου των ΠΣ (Δέκα νέα ΠΣ) Η πύκνωση του υφιστάμενου δικτύου των ΠΣ αλλά και η ενίσχυση του με κινητό/ σταθερό εξοπλισμό, η δημιουργία των πρώτων οργανωμένων Σημείων Συλλογής (μικρά ΠΣ) και η δημιουργία του δικτύου Γωνιών Ανακύκλωσης της Ορεινής Τροόδους κρίνεται αναγκαία, καθώς θα δώσει στους πολίτες περισσότερες επιλογές για δωρεάν εναπόθεση των διάφορων ρευμάτων οικιακών αποβλήτων τους, αφού πλέον ο αριθμός των Πράσινων Σημείων, Σημείων Συλλογής και Γωνιών Ανακύκλωσης θα αυξηθεί, ώστε να εξυπηρετούνται τόσο οι αστικές όσο και οι περιαστικές και ορεινές περιοχές, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση του προβλήματος της ανεξέλεγκτης απόρριψης αποβλήτων στην ύπαιθρο. Το δίκτυο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, το οποίο συμβάλλει στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών για τη Διαλογή στην Πηγή και στην υλοποίηση των στόχων της οδηγίας πλαίσιο 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα, για την κατάλληλη ιεραρχία διαχείρισης αποβλήτων (μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση, υγειονομική ταφή). Γενική διάταξη ενδεικτικού Πράσινου Σημείου

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU4MTg0