Αγρότης, τεύχος 489

40 AΓΡΟΤΗΣ 2023 / TEΥΧΟΣ 489 ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο σεισμός της 11ης Ιανουαρίου 2022 καταγράφηκε από το δίκτυο επιταχυνσιογράφων του ΤΓΕ. Συγκεκριμένα, καταγράφηκε από τους πέντε μόνιμους επιταχυνσιογράφους, που εγκαταστάθηκαν στα πέντε αστικά κέντρα της Κύπρου, και από τους εννιά επιταχυνσιογράφους, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί προσωρινά σε διάφορες θέσεις στην περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς με σκοπό τη διεξαγωγή μικροζωνικής μελέτης το διάστημα 2022 - 2024. Συνολικά, υπάρχουν 14 καταγραφές εδαφικής επιτάχυνσης του κύριου σεισμού με τη μέγιστη τιμή να έχει καταγραφεί στον επιταχυνσιογράφο στο Λύκειο της Πόλης Χρυσοχούς (~38 cm2/s ή 0,038g) (Εικόνα 4). Επιπρόσθετα, έχουν καταγραφεί και οι εδαφικές επιταχύνσεις από τους δύο πιο ισχυρούς μετασεισμούς του, δηλαδή της 28ης Ιανουαρίου 2022 και της 02ης Φεβρουαρίου 2022. Εικόνα 4: Καταγραφές της εδαφικής επιτάχυνσης της σεισμικής δόνησης της 11ης Ιανουαρίου 2022 (Μw = 6,5) στον επιταχυνσιογράφο στο Λύκειο της Πόλης Χρυσοχού (station code: POL8). Η καταγραφή στην οριζόντια συνιστώσα Βορρά - Νότου (ΗΗN) ήταν η μεγαλύτερη καταγεγραμμένη εδαφική επιτάχυνση του σεισμού (~38 cm2/s ή 0,04g). Μια ιδιαίτερα σημαντική παρατήρηση είναι ότι για τον σεισμό της 11ης Ιανουαρίου 2022 εκδόθηκε από το Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αυτόματο μήνυμα προειδοποίησης για πιθανή εκδήλωση τσουνάμι, το οποίο λήφθηκε από την Πολιτική Άμυνα της Κύπρου λίγα λεπτά μετά από τη γένεση του σεισμού. H Πολιτική Άμυνα είναι η αρμόδια υπηρεσία για την αποδοχή και τη διαχείριση πληροφοριών σχετικών με την προειδοποίηση για τσουνάμι, αφού έχει οριστεί ως το τοπικό σημείο ενημέρωσης ειδοποιήσεων για τσουνάμι (Tsunami Warning Focal Point) στα πλαίσια της λειτουργίας της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τσουνάμι στην περιοχή της Μεσογείου και του Βόρειου Ατλαντικού (NEAMTWS). Το εν λόγω μήνυμα εκδόθηκε αυτόματα με βάση τα χαρακτηριστικά του σεισμού, που αφορούν στο μέγεθος, το επίκεντρο και την ώρα εκδήλωσης, και περιλάμβανε τον αναμενόμενο χρόνο άφιξης του ενδεχόμενου τσουνάμι σε προκαθορισμένα σημεία πρόγνωσης υπό μορφή πίνακα και σε χάρτη (Εικόνα 5). Επιπρόσθετα, παρουσιαζόταν το επίπεδο απειλής με τη μορφή χρωματικής κλίμακας (πορτοκαλί) για τα προκαθορισμένα σημεία πρόγνωσης. Το εκτιμώμενο ύψους κύματος στη θάλασσα ήταν μικρότερο από 0,5 μέτρα και το ύψος αναρρίχησης μικρότερο από 1 μέτρο. Βάσει των στοιχείων αυτών το επίπεδο απειλής είχε χαρακτηριστεί ως «Παράκτια Απειλή (Advisory)» στην Πάφο, στην Πόλη Χρυσοχούς και στη Μόρφου (Εικόνα 5). Στη συνέχεια, δεν εκδόθηκε δεύτερο μήνυμα Ματαίωσης Προειδοποίησης για Πιθανή Εκδήλωση Τσουνάμι, καθότι δεν κατέστη δυνατή η επιβεβαίωση από ενόργανες μετρήσεις στάθμης της θάλασσας αφού οι παλιρροιογράφοι του εθνικού δικτύου ΠΥΘΕΑΣ του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας δεν έχουν ακόμα συνδεθεί με τα επιχειρησιακά κέντρα ενημέρωσης για τσουνάμι. Έτσι, μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα εκδόθηκε Μήνυμα Λήξης Συμβάντος και ενημερώθηκε σχετικά η Πολιτική Άμυνα ότι δεν αναμένεται περαιτέρω δημιουργία κυμάτων τσουνάμι. Εικόνα 5: Αυτοματοποιημένος χάρτης που λήφθηκε με το μήνυμα προειδοποίησης για τσουνάμι από το Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης για τσουνάμι του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, μετά από την εκδήλωση του πολύ ισχυρού σεισμού της 11ης Ιανουαρίου 2022.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU4MTg0