Αγρότης, τεύχος 489

22 AΓΡΟΤΗΣ 2023 / TEΥΧΟΣ 489 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ Σε μια σύγχρονη μονάδα που εφαρμόζει κτηνοτροφία ακριβείας, ο κτηνοτρόφος έχει συνεχή και ακατάπαυστη ροή χρήσιμων πληροφοριών από την εκτροφή του. Σκοπός είναι η ταχύτερη και ακριβέστερη λήψη κρίσιμων αποφάσεων που θα συμβάλουν στην εξοικονόμηση κεφαλαίου και πόρων και ταυτόχρονα στην εξασφάλιση της ποιότητας και του όγκου της παραγωγής. Με τις πληροφορίες αυτές δίνεται η δυνατότητα καταγραφής ενός πλήθους χαρακτηριστικών για την παρακολούθηση των ζώων. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν να αφορούν στην ηλικία, την αναπαραγωγή, το μέγεθος του ζώου, την ποιότητα του κρέατος προς κατανάλωση, την ποσότητα παραγόμενου γάλακτος κ.ά. Όλα αυτά εξυπηρετούν τόσο οικονομικούς στόχους όσο και κοινωνικούς που σχετίζονται με την ποιότητα των παραγομένων προϊόντων. Το βασικό στοιχείο για όλη την περαιτέρω ανάλυση είναι η παρακολούθηση κάθε ζώου ξεχωριστά. Για τον σκοπό αυτό κάθε ζώο μπορεί να λάβει έναν μοναδικό κωδικό που θα το ακολουθεί. Ηλεκτρονικές συσκευές μπορούν ακόμη να τοποθετηθούν στο ζώο ώστε να καταγράφονται διάφορα στοιχεία αλλά και τυχόν ασθένειες. Η έγκαιρη διαπίστωση ασθενειών που προσβάλλουν ένα ζώο είναι κομβικού χαρακτήρα καθώς μπορεί να επιτρέψει την αποτροπή μετάδοσης της ασθένειας στο υπόλοιπα ζώα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αποφευχθεί μια μεγάλη οικονομική ζημιά για τον κτηνοτρόφο. Κρίσιμο κομμάτι στην κτηνοτροφία ακριβείας είναι η επεξεργασία όσων πληροφοριών και στοιχείων συλλέγονται από το κάθε ζώο. Για την κατάλληλη αξιοποίησή τους πρέπει να υπάρχει μια ανάλογη δομή για την αποθήκευση, επισκόπηση και επεξεργασία τους. Επιπλέον, ειδικότερα σε μεγάλες μονάδες, το πλήθος των ζώων αποδίδει πολύ μεγάλο όγκο πληροφορίας. Η σωστή επεξεργασία είναι σημαντική ώστε οι πληροφορίες να μην γίνουν σύντομα μη διαχειρίσιμες λόγω όγκου. Για τη διαχείριση όλων αυτών των δεδομένων κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων μέσω ενός πληροφοριακού λογισμικού συστήματος. Η συλλογή όλων αυτών των δεδομένων γίνεται μέσα από ένα σύνολο έξυπνων αισθητήρων που επικεντρώνονται στην αυτόματη παρακολούθηση, μοντελοποίηση και διαχείριση της ζωικής παραγωγής. Αισθητήρες και συστήματα παρακολούθησης επιτρέπουν, επίσης, την καλύτερη και πιο ακριβή αξιολόγηση της υγείας των ζώων με τον εντοπισμό ασθενειών πριν γίνουν εμφανείς, την ευημερία, την παραγωγικότητα και τη γενετική βελτίωση της εκτροφής. Μέσα από συστήματα ελέγχου του περιβάλλοντος και τον σχεδιασμό και δημιουργία βιοκλιματικών κτηνοτροφικών κτηρίων, τα ζώα ζουν καλύτερα και ταυτόχρονα μειώνονται η κατανάλωση ενέργειας και η εκπομπή ρύπων. Ο εξορθολογισμός της διατροφής των ζώων μέσω των συστημάτων εκτροφής ακριβείας είναι ένα νέο κεφάλαιο στον εκσυγχρονισμό της κτηνοτροφίας. Πολλοί κτηνοτρόφοι στην ερώτηση πόσο τρώει το ζώο τους απαντούν «ανοίγω την τροφή και όσο θέλουν ας φάνε». Ένα ζώο παραγωγικό, όμως, πρέπει να τρώει ό,τι πρέπει, την ώρα που πρέπει και στις ποσότητες που πρέπει. Όπως λοιπόν ο υποσιτισμός λόγω κόστους μειώνει την παραγωγική του δυναμικότητα, έτσι ακριβώς και η υπερτροφία σημαίνει χειρότερη υγεία για το ζώο άρα και χειρότερη ποιότητα για το παραγόμενο προϊόν και φυσικά μεγάλο κόστος λόγω της σπατάλης ζωοτροφής. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι εξαιρετικά σημαντική η υιοθέτηση της τεχνολογίας των συστημάτων εκτροφής ακριβείας, τα οποία επιπλέον μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά στην έγκαιρη πρόβλεψη των ασθενειών έτσι ώστε να περιοριστεί η ανάγκη για φάρμακα και αντιβιοτικά. Τα τελευταία χρόνια ο όρος «έξυπνη» γεωργία στη γενική του έννοια έχει κατακλύσει τον επιστημονικό και αγροτικό χώρο όλων των σύγχρονων, προηγμένων κρατών. Με τον όρο «έξυπνη» γεωργία εννοούμε την εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης και εφαρμογών της τεχνολογίας στο χωράφι και στη φάρμα χάρη στην οποία επιτυγχάνονται δραστικές μειώσεις στο κόστος παραγωγής. Η κτηνοτροφία ακριβείας αποτελεί μέρος της «έξυπνης» γεωργίας και αναφέρεται στην ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών στα διάφορα στάδια του κύκλου παραγωγής των ζώων και την εξαγωγή πληροφοριών που μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν στα διάφορα στάδια διαχείρισης, εστιάζοντας τόσο στο ζώο όσο και στο περιβάλλον. Κτηνοτροφία ακριβείας Βάιος Κουτής Λειτουργός Γεωργίας Α΄ Τμήμα Γεωργίας

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU4MTg0