Αγρότης, τεύχος 489

15 AΓΡΟΤΗΣ 2023 / TEΥΧΟΣ 489 ΓΕΩΡΓIΑ v. Φόμοψη (Phomopsis viticola) Πρόκειται για ασθένεια του ξύλου η οποία προσβάλλει τόσο την ετήσια βλάστηση, δηλαδή φύλλα, μίσχους, νεαρούς βλαστούς, τα σταφύλια, αλλά και τους παλιούς βλαστούς. Προκαλεί μείωση της παραγωγής καθώς και παρακμή των πρέμνων, η οποία μπορεί να φθάσει σε ξήρανση. Τα συμπτώματα της ασθένειας κατά το στάδιο του λήθαργου περιλαμβάνουν νεκρώσεις στη βάση των προσβεβλημένων κληματίδων, λεύκανση της επιφάνειάς τους και ανάπτυξη μαύρων στιγμάτων, τα οποία αποτελούν μορφή καρποφορίας του μύκητα. Η πιθανότερη περίοδος προσβολής είναι από την έκπτυξη των οφθαλμών μέχρι να αποκτήσουν οι βλαστοί μήκος περίπου 15 εκατοστά. Η βροχή και οι σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες της εποχής συμβάλλουν στη μόλυνση της νεαρής βλάστησης και κυρίως των ίδιων των βλαστών. Ειδικά μέτρα για τη διαχείριση του μύκητα Προληπτικές επεμβάσεις: • Στο στάδιο της έκπτυξης του 50% των οφθαλμών και 7-10 μέρες μετά. Αν εντοπισθεί έντονη προσβολή κατά το χειμερινό κλάδεμα τότε προηγείται χειμερινός ψεκασμός με χαλκούχα σκευάσματα λίγο πριν την έκπτυξη των οφθαλμών. • Σε αμπελώνες με σχετικό ιστορικό γίνονται επεμβάσεις μετά τον τρύγο και μέχρι την πτώση των φύλλων με κατάλληλα μυκητοκτόνα και κατά την περίοδο του λήθαργου με χειμερινούς ψεκασμούς με χαλκούχα σκευάσματα. vi. Ωίδιο (Uncinula necator) Ασθένεια γνωστή και ως «στάχτη». Προσβάλλει όλα τα υπέργεια όργανα του φυτού προκαλώντας μείωση της ποσότητας και υποβάθμιση της ποιότητας της παραγωγής μέχρι και καθυστέρηση στην ανάπτυξη των πρέμνων. Το παθογόνο διαχειμάζει πάνω σε προσβεβλημένες κληματίδες, μέσα σε προσβεβλημένους οφθαλμούς, καθώς και πάνω σε προσβεβλημένους καρπούς και φύλλα που βρίσκονται στο έδαφος. Χαρακτηριστικό του μύκητα είναι ότι μπορεί να αναπτύσσεται ακόμη και σε συνθήκες χαμηλής ατμοσφαιρικής υγρασίας (25%), ενώ η εξάπλωση και η βλάστηση των κονιδίων πραγματοποιείται σε μεγάλο εύρος θερμο-κρασιών (7-31°C) και σχετικής υγρασίας (40100 %) γεγονός που καθιστά το ωίδιο μια σοβαρή απειλή για μια μεγάλη διάρκεια της βλαστικής περιόδου. Ειδικά μέτρα για τη διαχείριση του μύκητα Η επικράτηση ευνοϊκών κλιματικών συνθηκών για την ανάπτυξη του παθογόνου σε περιοχές με ιστορικό προβολών οδηγεί στην απότομη εμφάνιση συμπτωμάτων προσβολής, συνήθως μεγάλης έκτασης ή και έντασης. Προληπτικές επεμβάσεις: Γίνονται στο στάδιο των 2-3 φύλλων, όταν το μήκος βλαστού κυμαίνεται μεταξύ 5-7 εκατοστά περίπου. Σε ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες επεμβάσεις γίνονται μέχρι το στάδιο που οι ράγες έχουν μέγεθος μπιζελιού. Επιπλέον, σε αμπελώνες με σχετικό ιστορικό γίνονται επεμβάσεις μετά τον τρύγο μέχρι την πτώση των φύλλων με κατάλληλα μυκητοκτόνα και κατά την περίοδο του λήθαργου. Στους χειμερινούς ψεκασμούς εφαρμόζονται χαλκούχα σκευάσματα. vii. Περονόσπορος (Plasmopara viticola) Σε περιοχές όπου κατά τη βλαστική περίοδο επικρατούν υγρές κλιματολογικές συνθήκες ο περονόσπορος αποτελεί σοβαρή απειλή για την ετήσια παραγωγή. Υπό ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες μπορεί να προσβάλει και να καταστρέψει σε σύντομο χρονικό διάστημα τόσο το φύλλωμα, όσο και τον καρπό. Ειδικά μέτρα για τη διαχείριση του μύκητα Προληπτικές επεμβάσεις: Όταν επικρατούν ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες, εφαρμόζονται προληπτικές επεμβάσεις από την έκπτυξη των οφθαλμών μέχρι και το στάδιο που οι ράγες έχουν μέγεθος μπιζελιού. Σε αμπελώνες με σχετικό ιστορικό γίνονται επεμβάσεις μετά τον τρύγο μέχρι την πτώση των φύλλων με κατάλληλα μυκητοκτόνα. Κατά την περίοδο του λήθαργου γίνονται χειμερινοί ψεκασμοί με χαλκούχα σκευάσματα. Καλλιεργητικά μέτρα Πρακτικές που βελτιώνουν την κυκλοφορία του αέρα μέσα στον αμπελώνα και συντελούν στο ταχύτερο στέγνωμα των φυτών από τη βροχή ή την υγρασία, συμβάλουν καθοριστικά στον περιορισμό της σοβαρότητας της ασθένειας. viii. Βοτρύτης (Botrytis cinerea) Παθογόνος μύκητας με πολλούς ξενιστές. Προσβάλει, κυρίως, μέσω πληγών οι οποίες μπορεί να προκληθούν από χαλάζι, τον άνεμο, έντομα (π.χ. ευδεμίδα), πουλιά, προσβολές ωιδίου, ακανόνιστα ή υπερβολικά ποτίσματα κ.λπ. Ιδανικές συνθήκες για την εκδήλωση των μολύνσεων είναι θερμοκρασίες μεταξύ 15 - 25° C και βροχή ή υγρασία με τη μορφή ομίχλης και πρωινής δροσιάς. Η σοβαρότερη και καταστροφικότερη μορφή προσβολής από τον μύκητα, είναι η σήψη των ώριμων σταφυλιών ιδιαίτερα στις πυκνόρραγες ποικιλίες όπου δημιουργούνται ευκολότερα σημεία συγκράτησης υγρασίας. Ειδικά μέτρα για τη διαχείριση του μύκητα Προληπτικές επεμβάσεις: Σε ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες εφαρμόζονται προληπτικές επεμβάσεις από την εμφάνιση των ανθοταξιών μέχρι το στάδιο συγκομιδής. Επεμβάσεις συνιστώνται μετά από χαλαζόπτωση ή επικράτηση ισχυρών ανέμων. Επιπρόσθετα η προστασία των βοτρύων από το ωίδιο, την ευδεμίδα ή άλλα έντομα, που προκαλούν πληγές ή και μεταφέρουν σε αυτούς μολύσματα, συμβάλλει στην προστασία από προσβολή του βοτρύτη.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzU4MTg0