Αγρότης, τεύχος 483

A Γ Ρ Ο Τ Η Σ 2 0 2 1 / T E Υ Χ Ο Σ 4 8 3 54 Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΑΣ ΕΡΕΥΝΑ Θρέψη και άρδευση φασολιάς σε υδροπονικά συστήματα δρ Δαμιανός Νεοκλέους Ανώτερος Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Η φασολιά (Phaseolus vulgaris L.) στο θερμοκήπιο καλλιεργείται για την παραγωγή νωπών λοβών (πράσινα φασολάκια). Χρησιμοποιούνται συνήθως διάφορες ποικιλίες αναρριχώμενου φασολιού ενώ σύγχρονα δεδομένα δείχνουν ότι η φασολιά ευδοκιμεί και αποδίδει πολύ καλά σε υδροπονικά συστήματα όπου επιτυγχάνονται υψηλές πυκνότητες φύτευσης και αποδόσεις. Η εξέλιξη και αριστοποίηση της υδροπονίας ως μιας εναλλακτικής μεθόδου καλλιέργειας φυτών στο θερμοκήπιο όπου γίνεται καλύτερη αξιοποίηση των φυσικών πόρων και περιορίζεται η απόρριψη χημικών στοιχείων στο περιβάλλον είναι συνυφασμένη με τη στοχοθεσία του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών και τη στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Όταν ανακυκλώνεται/επαναχρησιμοποιείται το θρεπτικό διάλυμα με το οποίο διατρέφεται η καλλιέργεια (κλειστά υδροπονικά συστήματα), όλα τα λιπάσματα αξιοποιούνται πλήρως από τα φυτά με αποτέλεσμα να μην διαφεύγουν υπολείμματα αυτών στο περιβάλλον. Για τον σκοπό αυτό η θρέψη και η άρδευση των φυτών θα πρέπει να είναι πολύ πιο ακριβής. Μεθοδολογία Στον Πίνακα 1 δίνονται τα θρεπτικά διαλύματα (ΘΔ) για την καλλιέργεια φασολιάς σε ανοκτά (ΘΔΑ) και κλειστά (ΘΔΚ) υδροπονικά συστήματα για την περίοδο έναρξης, το βλαστικό στάδιο και το στάδιο καρποφορίας (Σάββας, 2012). Τα ΘΔ για κλειστά συστήματα (ΘΔΚ) εφαρμόστηκαν στο παρόν σύστημα καλλιέργειας της φασολιάς χωρίς υπόστρωμα με συνεχή ανακύκλωση του ΘΔ (τεχνική καλλιέργειας NFT). Παράμετρος Διάλυμα Βλαστικό- Βλαστικό- Καρποφορία- Καρποφορία- έναρξης ΘΔΑ ΘΔΚ ΘΔΑ ΘΔΚ EC (dS m-1)* 2,20 2,00 1,60 1,80 1,50 K+ (mmol L-1) 5,40 5,30 4,80 5,80 5,60 Ca2+ 4,60 3,75 2,50 3,00 1,90 Mg2+ 2,00 1,60 1,00 1,20 0,85 NO3 - 13,50 12,60 9,90 10,60 9,20 NH4 + 0,50 1,20 1,40 1,00 1,20 SO42- 2,00 1,45 0,90 1,45 0,80 H2PO4 - 1,10 1,20 1,00 1,20 1,00 Fe (μmol L-1) 15,00 15,00 12,00 12,00 10,00 Mn 6,00 7,00 5,00 10,00 5,00 Zn 6,00 5,00 4,00 5,00 4,00 Cu 0,70 0,70 0,60 0,80 0,60 B 30,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Mo 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά θρεπτικών διαλυμάτων, σε ανοικτά και κλειστά υδροπονικά συστήματα, σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας. *EC: ηλεκτρική αγωγιμότητα. Το pH ρυθμίζεται στο θρεπτικό διάλυμα τροφοδοσίας στο 5,6-5,7. Εικόνα 1: Τεχνική καλλιέργεια φασολιάς (cv. Moraleda, Monsanto, the Netherlands) σε σύστημα με συνεχή ανακύκλωση του θρεπτικού διαλύματος.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMzM1NQ==